REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

06.9.2016

Mišljenje Ombudsmana u vezi priznavanja i verifikacije statusa veterana Oslobodilačke Vojske Kosova

U cilju pružanja odgovarajućeg pravnog rešenja, nakon duge rasprave i nezadovoljstva koja su izražena u vezi rada Komisije Vlade za priznavanje i verifikaciju statusa veterana, Oslobodilačke vojske Kosova, Ombudsman je danas objavio mišljenje o postupcima osporavanja upravnih odluka u vezi sa ovim pitanjem.


Dana 1. juna 2016. godine Vlada Republike Kosovo, je usvojila Odluku br. 05/90, kojom usvaja izveštaj Vladine Komisije za priznavanje i verifikaciju statusa palih boraca, invalida, veterana, pripadnika ili prognanih Oslobodilačke Vojske Kosova usvajanjem evidencije koja je zneta od strane Komisije ostavljajući otvorenu mogučnost za razmatranje i usvajanje Konačne liste u budućnosti.


U njegovom Mišljenju Ombudsman zaključuje da navedena Odluka nije u skladu sa važećim zakonima i na ovaj način krši prava postupaka kojim se reguliše status ratnog veterana.


Ombudsman smatra da je potrebno da Vlada Republike Kosovo ponovo pregleda rad Komisije Vlade što se tiče zakonskih odredbi koje se odnose na poštovanje vremenskih rokova, čiji nedostatak onemogućava pravo na žalbu protiv odluke o priznavanju donete od strane Vladine Komisije za priznavanje i verifikaciju statusa palih boraca, invalida, veterana, pripadnika ili prognanih Oslobodilačke Vojske Kosova. Određivanje rokova omogućava pravo na žalbu pred nadležnim sudom, kao što je predviđeno u Zakonu o upravnim sporovima, čija je svrha sudska zaštita prava fizičkih i pravnih lica, interesi koji mogu biti povređeni pojedinačnim odlukama ili postupanjima organa javne uprave.


Prema tome, Ombudsman smatra da je potrebna izmena Uredbe o Vladinoj Komisiji u smislu izrade odredbi, koje definišu rokove za donošenje odluka Vladine Komisije, nakon žalbe i određivanje prirode odluke Posebne Komisije za razmatranje žalbi (odlučivanje putem konačnog upravnog akta).


Takođe, Ombudsman smatra da je potrebna izmena Uredbe o Vladinoj Komisiji i u pogledu sastava Posebne komisije za ponovno razmatranje žalbi. Trenutno, članovi se biraju iz redova članova Vladine komisije, koji su takođe doneli odluku u prvom stepenu, što ne predstavlja odgovarajuću alternativu.


 


Kompletno Mišljenje je danas dostavljeno medijima i isto može se naći na zvaničnom sajtu (OVDE).

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll