REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

11.6.2011

MEĐUNARODNI DAN PROTIV DEČJEG RADA

12. Juni obeležava međunarodni dan protiv dečjeg rada, koji ima za cilj osvešćivanje i podsticanje delovanja da bi se zaustavio dečji rad. Deca širom sveta doživljavaju kršenje njihovih prava, kao i odrasli. Međutim, za ra


11. jun 2011. godine
Priština

MEĐUNARODNI DAN PROTIV DEČJEG RADA
12. Juni obeležava međunarodni dan protiv dečjeg rada, koji ima za cilj osvešćivanje i podsticanje delovanja da bi se zaustavio dečji rad.
Deca širom sveta doživljavaju kršenje njihovih prava, kao i odrasli. Međutim, za razliku od odraslih, povrede koje se nanose njima su osetljivije, jer su oni u jednoj lakše povredljivoj poziciji i ne mogu se braniti.
Svugde u svetu deca vrše teške i oštetljive poslove, rade u poljoprivredi; industriji, uključujući i rudnike; u građevinarstvu ili u drugim profesijama ili uslugama, koja teško oštećuju njihov fizički i duševni razvoj, intelektualni i emocionalni. Dečji rad predstavlja i jedan od najtežih oblika korišćenja i zloupotrbljavanja u svetu.
ILO procenjuje da oko 120 milijona dece uzrasti 5-14 godina (od najmanje 250 milijona dece, koji rade u razvijenim zemljama), rade punim radnim vremenom i 130 milijona ostalih rade sa skraćenim radnim vremenom. Oko 61 % dece koja rade, žive u Aziji, 32 % u Africi i 7 % u Latinskoj Americi. Broj dece koji rade u Evropi je u porastu. U tom aspektu ne čini izuzetak ni Kosovo. Ona se sureće sve više sa veoma zabrinjavajućim problemor angažovanja dece u raznim poslovima, iako još ne postoje potpuni podaci o broju dece uključenih u radu na Kosovu.
Prema podacima ILO-IPEC na Kosovu, glasni poslovi na kojima se angažiraju deca su: rad na prodaji na ulici, opasan posao u poljoprivredi i šumarstvu, rad na iskopavanju i korišćenju prirodnih bogatstava, trgovina decom za rad i seksualno iskorišćavanje, kao i korišćenje dece za nezakonite aktivnosti.
U cilju poboljšanja situacije, u vezi sa dečjim radom, institucije Republike Kosova, zajedno sa drugim odgovornim partnerima, nastavile su preduzimanje aktivnosti na zaustavljanju i eliminisanju dečjeg rada, kao i radnji za monitorisanje dečjeg rada. Međutim, polazeći od teškog ekonomsko-socijalnog stanja zemlje, uprkos preduzetim aktivnostima, pitanje dečjeg rada ostaje jedan od najvećih društvenih i institucionalnih izazova
Nezavisno od teške situacije, apeliramo kod državnih institucija, posebno kod Vlade Kosova, da što pre usvoje strategiju i plan delovanja na zaustavljanju i eliminisanju opasnih oblika dečjeg rada na Kosovu, kao i da započne sa njenom doslednom i adekvatnom primenom, u cilju zaustavljanja i elimisanja dečjeg rada, zaštite zdravlja i njihovog blagostanja za jedan normalniji i dostojanstveniji život.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll