REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

04.12.2007

Jàn Kubiš nezadovoljan zbog neispunjavanja preporuka Ombudspersona Kosova od strane Skupštine i Vlade

Na početku svoje posete Kosovu, presedavajući savetom ministara Saveta Evrope a ujedno i ministar inostranih poslova Slovačke, g-din Jàn Kubiš se sastao sa vršiocem dužnosti Ombudspersona, g-dinom Hilmi Jashari u cilju bližeg upoznavanja sa radom i aktivnostima Ombudsperson Institucije.

Tokom sastanka sa višim zvaničnicima Ombudsperson Institucije, g-din Kubiš je izrazio posebno interesovanje za rad i aktivnosti Institucije od perioda kada je ona preneta u ruke lokalnog osoblja.

Vršilac dužnosti Ombudspersona, g-din Hilmi Jashari, zamenik Ombudspersona g-din Ljubinko Todorović i direktor istraga g-din Veton Vula su obavestili g-dina Kubiša o postignutim rezultatima Institucije a posebno o poteškočama sa kojima se ona suočila tokom ovog procesa.

Ministar Kubiš je visoko ocenio posvečenost Ombudsperson Institucije na polju ljudskih prava na Kosovu međutim izrazio je zabrinutost zbog neadekvatne primene preporuka koje ova Institucija šalje Skupštini ili organima vlasti na Kosovu, što je takođe ocenjeno u izveštaje evropske komisije u vezi Kosova.

Izražavajući zadovoljstvo stepenom poverenja svih građana Kosova prema Ombudsperson Instituciji, g-din Kubiš je izneo važnost očuvanja nezavisnosti ove Institucije i obečao je podršku na svim poljima rada Ombudsperson Institucije na Kosovu u budućnosti.

Sastanak između Slovačkog Ministra i zvanicnika Ombudsperson Institucije
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll