REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

13.10.2016

Izveštaj sa preporukama Ombudsmana za oslobađanje uzurpirane javne opštinske imovine

Ombudsman je prosledio Opštini Vučitrn kao odgovornoj stranci Izveštaj sa preporukama za oslobađanje uzurpirane javne opštinske imovine i stvaranje uslova za nesmetani pristup žalioca i njegove porodice na glavni put sela Strofc.


Izveštaj je zasnovan na žalbi stranke koja je podneta IO u vezi sa poteškoćama kretanja i pristupa na javnom putu u selu Strofc, put koji je u vlasništvu Opštine Vučitrn ali je uzurpiran od jednog seljanina navedenog sela onemogučavajući njegovo korišćenje.


U Izveštaju objavljenom danas, Ombudsman zaključuje da opština, odnosno Direkcija za geodeziju, katastar i imovinu, Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine i Direkcija inspekcije u opštini Vučitrna nisu uspele u sprečavanju negativnih efekata uticaja na životnu sredinu zbog zatvaranja puta.


Odugovlačenje u preduzimanju efikasnih radnji u vezi opštinske javne imovine, godinama, svedoči o nespremnosti i neodgovornosti opštinskih nadležnih organa, da preduzimaju odgovarajuće mere u skladu sa svojim zakonskim obavezama u odnosu sa građanima. Ombudsman takođe, naglašava obavezu vlasti da odgovori na žalbe-zahteva građana u skladu sa utvrđenim zakonskim normama.


Pravna analiza ukazuje na ustavnu obavezu opštinskih organa da reaguju u cilju poštovanja zajamčenih ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i vladavine zakona i dobrog upravljanja. Takođe, se ističe da ne vršenjem nadležnosti opštine Vučitrn da oobezbedi slobodno i neometano kretanje građana, dolazi u suprotnosti sa članom 2. Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i zaključaka Evropskog suda o ljudskim pravima, da vlasti treba da preduzimaju konkretne mere u zaštiti zagarantovanih prava.


Na osnovu činjenica u vezi slučaja i pravne analize, Ombudsman preporučuje Opštini Vučitrna, da u skladu sa nadležnostima i zakonskim ovlašćenja, preduzima odgovarajuće radnje, u najkraćem mogućem roku, da oslobodi put i obezbedi nesmetan pristup glavnoj ulici sela. Dok, preporuka koja se upućuje Direkciji za geodeziju, katastar i imovinu, Direkciji za urbanizam i zaštitu životne sredine, se odnosi na razmatranje zahteva stranaka i obavezu da se odgovori na iste u zakonskim propisanim rokovima.


Kompletan Izveštaj sa preporukama, za pristup javnosti nalazi na zvaničnom sajtu IO, i isti se dostavlja medijima.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll