REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

30.9.2016

Izveštaj sa preporukama Ombudsmana u vezi sa Procedurom razmatranja Godišnjeg Izveštaja Ombudsmana na osnovu Poslovnika Skupštine Republike Kosovo

U cilju ispravnog tumačenja člana 72. Poslovnika Skupštine Republike Kosova o proceduri razmatranja Godišnjih izveštaja nezavisnih tela, Ombudsman je danas prosledio Izveštaj sa preporukama predsedniku Skupštine Republike Kosova i dveju parlamentarnim odgovarajućim komisijama.


Osnovna karakteristika Izveštaja Ombudsmana je da pruži informacije o stanju ljudskih prava u Republici Kosova, i da iznose konkretne preporuke upućene državnim institucijama koje su odgovorne za poboljšanje ove situacije, zato je neophodno da bude suštinskog razmatranja svih nalaza u oblasti ljudskih prava. Ova uloga Ombudsmana u podnošenju preporuka utvrđuje se Ustavom i Zakonom br. 05/L-019 o Ombudsmanu.


U Izveštaju se analizira i argumentuje dopuna Poslovnika Skupštine Republike Kosovo, odnosno člana 72 ovog Polsovnika, član koji postavlja posebne procedure za nezavisna tela koja su osnovana od strane Skupštine, što znači da prema procedurama ovog poslovnika Godišnji izveštaj Ombudsmana ne treba podleže glasanju za usvajanje, obzirom da IO nije institucija koja je osnovana od strane Skupštine, već institucija predviđena direktno Ustavom, i ima posebnu prirodu posla.


Ombudsman u svom Izveštaju zaključuje da u cilju potpunog poštovanja međunarodnih i evropskih standarda za ljudska prava, Skupština Republike Kosova treba da odigra ključnu ulogu u praćenju nivoa sprovođenja preporuka koje Ombudsman upućuje nadležnim organima.


Prema tome, Ombudsman, u svom Izveštaju, preporučuje Skupštini Republike Kosovo da eksplicitno objasni da su posebne procedure za razmatranje "godišnjeg izveštaja rada nezavisnog organa, kojeg je osnovala Skupština ", definisane u članu 72. Poslovnika Skupštine Republike Kosovo, uključujući i glasanje za usvajanje izveštaja, ne sprovode se i o Godišnjem izveštaju Ombudsmana. Takođe, Skupštini se preporučuje da dopuni Poslovnik Skupštine Republike Kosova kako bi uspostavio posebne postupke za razmatranje Godišnjeg izveštaja Ombudsmana, uključujući i praćenje nivoa sprovođenja njegovih preporuka od strane drugih državnih organa.


Izveštaj sa preporukama u vezi sa procedurom za razmatranje Godišnjeg izveštaja Ombudsmana prema pravilima Poslovnika Skupštine Republike Kosova je pristupačan za javnost na zvaničnom sajtu IO, i isti je prosleđen i medijima.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll