REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

10.12.2009

Izjava g.dina Sami Kurteshija, Ombudsmana Kosova, povodom 10 decembra - Medjunarodni dan ljudskih prava

OMBUDSPERSON INSTITUCIJA

10 decembar 2009
Priština

Izjava g.dina Sami Kurteshija, Ombudsmana Kosova,
povodom 10 decembra - Medjunarodni dan ljudskih prava

Ljudska prava i slobode sada čine univerzalne vrednosti i jesu zajedničko ljudsko blago.To je sada neprikosnoveni ljudski konsenzus. Republika Kosova se obavezala da prihvati ove vrednosti, osna?ujući ih u najvećem pravnom aktu zemlje, u Ustavu.

Obzirom da jednaki tretman čini kamen temeljac svakog demokratskog društva, ova godišnjica je i proglašena od strane OUN kao godišnjica nediskriminacije. Sada, na putu ka izgradnji demokracije, oslanjajući se na načelu vladavine zakona, svi mi i svako od nas, obavezujemo se za poštovanje jednakosti, kao jedina perspektiva za bolju budućnost.

Dok sva ljudska bića se radjaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima, prvenstveni , društveni i institucionalni cilj i obaveza, treba da bude promovisanje pravne dr?ave, gde se svi ljudi tretiraju jednako.

I pored svih dostignuća, ostaje izazov za sve institucije Republike Kosova, ne samo da se zadovolje sa pasivnom obavezom, da ne krše osnovna ljudska prava i slobode, nego da doka?u njihovo opredeljenje za aktivnu ulogu na njihovoj zaštiti i promovisanju.Najbolja zaštita i poštovanje jeste kada se razlozi spreče boreći se protiv njih još u genezi.

U periodu od 60 godina i više, od nastanka Univerzalne Deklaracije, usvojeno je više od 60 medjunarodnih instrumenata, delegirajući deo od dr?avnih suverenosti za načela ljudskih prava i sloboda u celom svetu. U zakonodavnom smislu, Republika Kosova je bezrezervno prihvatila ovu filozofiju. Kao izazov ostaje njihova primena.

Institucija Ombudsmana, pored vršenja svoje ustavne misije za nadgledavanje i zaštitu ljudskih prava, biće kao podrška svakoj individualnoj ili kolektivnoj, vladinoj ili nevladinoj inicijativi, koja te?i promovisanju osnovnih ljudskih prava i sloboda i jačanju opšte savesti. Kao nezavisan mehanizam za zaštitu ljudskih prava i sloboda, bićemo glasni u slučajevima predrasuda, diskriminacije i kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda.Nama treba pomoć i saradnja svakog i svih.Samo kada svi mi i svako od nas izvrši svoju obavezu, mo?emo izvršiti promene. A na Kosovu ima potrebe za promene, i to velikih, u oblasti ljudskih prava.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll