REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

07.6.2016

Izjava Ombudsmana u vezi poštovanja prava deteta i prevencije nasilja u školama

Povećanje broja slučaja nasilja u školama trebalo bi da bude uznemiravajuće pitanje za državne institucije koje su odgovorne da obezbede poštovanje prava dece, posebnim naglaskom  njihov fizički integritet i ljudsko dostojanstvo.


Za Ombudsmana nasilje i dalje ostaje neprihvatljivo, nedopustivo i u suprotnosti sa važećim zakonima. Ustav Kosova predviđa da svako dete ima pravo da bude zaštićeno od nasilja, zlostavljanja i iskorišćavanja. I Konvencija o pravima deteta zahteva da se deca štite od svih oblika nasilja i postavlja obaveze za države da preduzimaju mere u tom pogledu.


Zakon o pred-univerzitetskom obrazovanju u Republici Kosovo, zabranjuje telesno kažnjavanje ili bilo koji drugi oblik kažnjavanja u svim institucijama za obrazovanje i osposobljavanje, bilo javnim ili privatnim, dok Uredbom VRK - br. 21/2013 za protokol o sprečavanju i obraćanju nasilja u pred-univerzitetskim ustanovama obrazovanja, definisane su uloge i odgovornosti vaspitno-obrazovnih institucija i drugih institucija u prevenciji i tretiranju slučajeva nasilja nad decom i utvrđeni su postupci za rešavanje ovog pitanja. Osim toga, Krivični zakonik Kosova predviđa da u slučajevima kada se zlostavljalu deca, zastrašuju ili im se vređa dostojanstvo od strane službenih lica, zloupotrebljavanjem svog položaja ili ovlašćenja, mogu se kazniti zatvorom od 6 meseci do 5 godina.


Kako bi se sprečilo povećanje broja ovih čina nasilja i fizičkog i psihičkog zlostavljanja među učenicima, ali i nasilja koje se vrši od strane nastavnika protiv učenika, kao i slučajeva nasilja od strane učenika ili njihovih porodica na nastavnike, zahteva se veće angažovanje i nastojanje od svih državnih institucija i sveobuhvatni pristup, kako bi se adekvatno i blagovremeno tretirala ova pojava.


Upotreba nasilja u svim njegovim oblicima, prouzrokuje štetne posledice i često psihološki i fizički nepopravljive. Ombudsman traži veću pažnju i mobilizaciju nadležnih državnih institucija, organizacija civilnog društva, veća roditelja, nastavnika, zdravstvenih stručnjaka, učenika i drugih, u poštovanju i adekvatnom sprovođenju zakonodavstva i izradu odgovarajućih  školskih planova i programa za prevenciju i rešavanje nasilja u školama. Više je nego neophodno da se poduzimaju sve potrebne radnje, kako bi se deci, ali i drugima, pružila bezbednost, zaštita i odgovarajuća pomoć, gdje god da se oni nalaze, a posebno u školskom okruženju.


Ombudsman očekuje od medija, odnosno novinara, da tokom izveštavanja o slučajevima nasilja u školama, ali iu svim slučajevima, kaga su deca dio tretiranja medijskog izveštavanja, da imaju u vidu i poštuju prava dece, njihovu privatnost, njihov najbolji interes, ne samo kao pojedinci, već i kao grupa pojedinaca, doprinoseći na ovaj način direktno na poštovanju dostojanstva i integriteta dece i zajamčena prava koje oni imaju.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll