REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

11.12.2017

Institucija Ombudsmana u saradnji sa NVO “Voice of Roma, Ashkali and Egyptians” posetili su decu iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u Centru za nastavu u Lipljanu

U okviru aktivnosti prilikom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, u nameri da se deca upoznaju sa ljudskim pravima i slobodama, i o mandatu i nadležnostima Institucije Ombudsmana, predstavnici Departmana za zaštitu od diskriminacije i Departmana za zaštitu prava deteta u okviru ove institucije, u saradnji sa NVO "Glas Roma, Aškalija i Egipćana" (VoRAE), 11. decembra 2017. godine posetili su učenike zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u Osnovnu školu "Ismail Luma" u Lipljanu. U ovoj školi, deca ovih zajednica pohađaju dodatnu nastavu, u okviru Centra za nastavu, kojim rukovodi NVO VoRAE. Ovaj sastanak se takođe koristio za primanje žalbi direktno od dece.

Šta više, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT) septembra ove godine doneo je Administrativno uputstvo br. 12/2017 o osnivanju i funkcionisanju Centara za nastavu na Kosovu, prema tome IO traži da ovo Administrativno uputstvo počinje da se sprovodi poštujući kriterijume i procedure osnivanja i funkcionisanja centara za nastavu na Kosovu, koja pružaju podršku dodatne nastavne i druge edukativne aktivnosti. Takođe, IO u težnji da ovi centri za nastavu budu funkcionalni, zahteva od MONT-a da procedure oko licenciranja istih vrše u okviru razumnog roka, dok opštine i donatori treba da podrže rad ovih centara za učenje

OI je u kontinuitetu podržavao zahteve nekoliko NVO koje pružaju dodatne usluge nastave, naročito za decu Roma, Aškalija i Egipćana, ali takođe, na osnovu mandata i nadležnosti IO, pratiće sprovođenje Administrativnog uputstva br. 12/2017 o uspostavljanju i funkcionisanju centara za nastavu, i prema nalazima, preduzimaće konkretne radnje kako bi se deci svih etničkih grupa, a posebno zajednice Roma, Aškalija i Egipćana, pružili što bolji uslovi u učenju.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll