REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

14.12.2016

Institucija Ombudsmana prisustvovala je Konferenciji Mreže nacionalnih mehanizama za prevenciju torture jugoistočne Evrope, u Beogradu

Dana 14. decembra, 2016.godine, održan je u Beogradu susret Mreže nacionalnih mehanizama za prevenciju torture (NMPT) jugoistočne Evrope, gde je učestvovala i Institucija Ombudsmana Kosova, koju je zastupila gđa. Shqipe Mala Ibraj, zamenica Ombudsmana.

Na završetku ove konferencije, Srbija kao predsedavajuća ove mreže u 2017.godini objasnila je da će pokušati naredne godine da organizuje dva susreta u Beogradu, dok je zamenica Zaštitnika građana Crne Gore objasnila da će nastojati da se i u Crnu Goru održi takav susret.

Sa druge strane Ombudman Bosne i Hercegovine predložio je da im mreža pomogne u osnivanju NMPT i tom prilikom bi mogao da se održi zajednički susret.

Predložena je takođe bolja saradnja NMPT u oblasti migracija putem razmene podataka kontakt osoba, kao i ažuriranja podataka u kontakat listi članica Mreže Ombudsmana.

Tokom sastanka u Beogradu, izabrani su koordinatori pravnih i medicinskih grupa, i složili su se da izabrani koordinatori tokom narednog perioda pripreme Radni Plan Mreže, nakon što do kraja januara 2017. godine članovi mreže budu dostavili predloge, kako bi oni na osnovu tih predloga mogli da obrazuju zajednički plan.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll