REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

02.12.2015

Institucija Ombudsmana prihvata vlasništvo platforme "Upoznaj svoja prava" od Innovations Lab Kosovo UNICEF-a

Priština, 2. decembar 2015.god. - Institucija Ombudsmana (IO) i Kancelarija UNICEF-a na Kosovu/Inovacije Lab Kosova, organizovali su prijem sa ključnim stranama centralnog i lokalnog nivoa, sa mladima, civilnim društvom i medijima, i tom prilikom UNICEF je zvanično predao platformu "Upoznaj svoja prava", Instituciji Ombudsmana.


"Upoznaj svoja prava" je platforma koju su razvile Inovacije Lab Kosovo UNICEF-a u saradnji sa IO, koja pomaže mladim ljudima da steknu znanja i shvate svoja prava shodno važećem zakonodavstvu, putem jednostavnih istraživanja, jednostavnijeg opisa prava mladih (uzrasta 16-29 godina). Smernice prava ove platforme pokrivaju ključna prava u oblastima kojima mladi daju prednost, uključujući: obrazovanje, zdravstvo, manjinske zajednice, zapošljavanje, porodicu, pravdu, angažovanje u zajednici, socijalnu korist i osnaživanje mladih. Opisi svakog prava se prosleđuju nazivom institucija koje su odgovorne za sprovođenje istih prava, kao i onih gde mladi mogu da upute svoje žalbe ukoliko se krše njihova prava.Platforma sadrži odeljak sa detaljima procesa upućivanja žalbi u IO, i obezbeđuje mehanizam za podnošenje izveštavaja direktno putem platforme "Upoznaj svoja prava."Kosovo je zemlja sa najmlađim stanovništvom u Evropi. Više od 70 % stanovništva su mlađi od 35. godina. U 2014.godni, mladi na Kosovu su imali skoro dva puta veće šanse da budu nezaposleni u odnosu na odrasle.Uzimajući u obzir situaciju mladih na Kosovu, posebno onih koji dolaze iz marginalizovanih i ugroženih grupa, istima su potrebna saznanja o svojim zagarantovanim pravima, kao prvi korak da postanu najbolji zagovornici samih sebe. U cilju ispunjavanja ovih potreba, Innovations Lab Kosovo UNICEF-a je radila sa mladim ljudima u dizajniranju jedne platforme koja mladim ljudima omogućava da istražuju svoja prava i da se povezuju sa Ombudsmanom u slučaju kršenja.Putem bliske saradnje između UNICEF-a i IO, kampanja je pokrenuta pre godinu dana organizovanjem različitih događaja, kao što su: radionice sa učenicima u školama širom Kosova, okrugli stolovi o pravima mladih, sa partnerima iz redova mladih i sa institucionalnim partnerima, distribucija promotivnog materijala po opštinskim centrima za mlade itd. Platforma već ima više od 8 hiljada korisnika i posećena je više od 30 hiljada puta. Koriščenje platforme je bilo pozitivno od samog početka, a očekuje se da će se postepeno povećati i nakon primopredaje platforme, i putem iste platforme IO će nastaviti promotivnu kampanju sa srednjoškolcima. Kao institucionalni lider u praćenju i zaštiti ljudskih prava i sloboda, i kao veliki partner u dizajniranju i implementaciji platforme "Upoznaj svoja prava", cilj IO-a je da promoviše i primenjuje platformu ispunjavnjem svoje misije, posebno misije posvećenoj mladima.
### O UNICEF-u


UNICEF promoviše prava i dobrobit svakog deteta, u svemu što radi. Zajedno sa svojim partnerima, UNICEF radi u 190 zemalja i teritorije, kako bi pretvorio posvećenost u praktičnim radnjama, fokusirajući posebno angažovanje u korist dece koja su najugroženija i isključena, u korist dece, na bilo kom mestu. ( vvv.unicef.org )### O Innovations Lab Kosovo


Jedinica UNICEF-a Kosova, Innovations Lab Kosovo, koja je počela da radi na Kosovu 2010. godine, je dom multidisciplinarnog tima koji u različitim sektorima i oblastima radi u identifikaciji metoda, partnera, tehnologije i sredstva koja obećavaju nove informacione i tehnološke upotrebe, promene efekata putem komunikacije i osnaživanja mladih, kako bi bili promotori promena i partnera u nastojanju za podobniji svet za decu. Programi Innovations Lab Kosovo primenjuju se u saradnji sa NVO Peer Educators Network (PEN). (www.kosovoinnovations.org)


### O IO


Ombudsman nadzire, štiti i promoviše prava i slobode pojedinaca, uključujući ovde i mlade, od nezakonitih činjenja ili nečinjenja javnih vlasti. Nadležnost Ombudsmana je da istražuje žalbe, primljene od svakog fizičkog ili pravnog lica na Kosovu, koji tvrdi kršenje ljudskih prava, koja su predviđena zakonskim okvirom Kosova, u kome se uključuju i međunarodni instrumenti o ljudskim pravima. (www.ombudspersonkosovo.org)World Bank: In Kosovo: Helping Young People Join Society, 2013  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll