REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

10.10.2016

Institucija Ombudsmana je održala okrugli sto u Leposaviću

Institucija Ombudsmana je održala okrugli sto u Leposaviću, na temu “Uloga Institucije Ombudsmana u zaštiti i unapređenju ljudskih prava ”.


S obzirom da je okrugli sto u Leposaviću bio prvi takve vrste u cilju upoznavanja prisutnih sa radom Institucije Ombudsmana (OI), održan u ovoj opštini propraćen je sa primetnim zadovoljstvom prisutnih iz razloga jer im je ukazana mogućnost a da se upoznaju sa nadležnostima koje Ombudsman ima, izazovima i poteškoćama sa kojima se institucija sreće u svakodnevnom radu, kao i o načinima na koje je moguće podneti žalbe Ombudsmanu.


Prisutne je u ime institucije pozdravio zamenik Ombudsmana g. Ibrahim Arslan i u kratkim crtama izrazio zadovoljstvo što postoji interesovanje prisutnih za rad naše institucije i spremnost da sarađujemo sa svim relevantnim faktorima u zaštiti i promociji ljudskih prava.


Zamenik Ombudsmana, g. Basri Berisha predstavio je istorijat institucije od njenog osnivanja do današnjih dana, kao i zakonske i organizacione promene koje su se tokom vremena dešavale u instituciji.


Pravna savetnica gđa Miljana Šćekić predstavila je načine i procedure podnošenja i primanja  žalbi građana u Instituciji Ombudsmana.


Na okruglom stolu bili su prisutni predstavnici NVO sektora, opštinskih struktura, opštinske skupštine i medija. Prisutni su tokom okruglog stola predstavili probleme koji izazivaju njihovu najveću zabrinutost i pokazali interesovanje za načine na koje Ombudsman može da im pomogne u prevazilaženju istih.


Predstavnici medija su pokazali interesovanje za ostvarivanje saradnje i eventualno realizovanje učešća Institucije Ombudmana u njihovom programskom sadržaju u narednom periodu.


 


Održavanje okruglog stola je podržano od strane misije OEBS-a na Kosovu.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll