REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

23.1.2014

IZJAVA OMBUDSMANA U VEZI SA UBISTVIMA U POSLEDNJE VREME NA KOSOVU

Ombudsman izražava njegovu duboku uznemirenost u vezi sa stanjem bezbednosti na Kosovu, sa posebnim naglaskom u vezi sa ubistvima koja su se dogodila tokom ovih tri nedelja ove godine i takođe izražava žalenje i njegovu bol za izgubljene živote..
Slučaj građanke iz Peći, koja je izgubila život nakon što je ranjena pre nekoliko nedelja tokom slavljenja nove godine, kao i povređivanje mnogih građana , naročito dece od pirotehničkih sredstava, dovodi na videlo, još jednom, društvenu neodgovornost, i naročito one institucionalne, u vezi sa nepoštovanjem zakona na anazi i nesprovođenja preporuka Ombudsmana o priotehničkim sredstvima i zabranom upotrebe vatrenog oružja tokom raznih manifestacija.
Ubistvo 14 godišnjeg deteta unutar dvorišta osnovne škole u Prištini, kao i ubistvo asambleiste iz svernog dela Mitrovice, jesu arbitrarna pogubljenja, koja zahtevaju institucionalnu odgovornost za gonjenje, hvatanje i kažnjavanje počinioca, sa najstrožijom kaznom koju dozvoljava zakon. Arbitrarna pogubljenja su kriminalni akti koji dokazuju direktno o slabosti nadležnih državnih organa na zaštiti života ljudi na teritoriji zemlje.
Takođe, neprihvatljivo i ne manje za osudu, kako za društvo tako i za državne institucije, je i ubistvo mladića u Uroševcu, pre nekoliko dana. Ombudsman poziva organe reda i bezbednosti, organe gonjenja i pravosuđa, da se ozbiljno angažuju, konkretizirajući postupke i institucionalne odgovornosti, na sprečavanju takvih slučajeva, povećavajući intenzitet i ozbiljnost gonjenja, istrage slučajeva i dovođenja izvršioca dela pred pravdom.
Poošavanje mera protiv držanja oružja bez dozvole na celoj teritoriji je postupak koji nadležne državne institucije Republike Kosova treba da smatraju kao urgentan i neophodan postupak.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll