REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

07.11.2014

IZJAVA OMBUDSMANA REPUBLIKE KOSOVA

Dana 9 oktobra 2014 god. Ombudsman se obratio Ustavnom sudu sa zahtevom za stavljanje van snage Dekreta Br. DKGJK–001–2014, predsednice Republike Kosovo, g-đe Atifete Jahjaga, kojim je ista potvrdila produženje mandata trojici međunarodnih sudija ovog suda. Nakon podnošenja slučaja, Institucija Ombudsmana primila je potvrdu o evidentiranju predmeta dana 13 oktobra 2014 god., i dana 14 oktobra 2014 god. odazvala se svim zahtevima suda za dodatnim informacijama.


S obzirom da je legitimitet prisustva trojice međunarodnih sudija u Ustavnom sudu stavljen pod znakom pitanja argumentima iznetim u zahtevu upućenom Sudu, Ombudsman je dostavio sudu, zajedno sa glavnim zahtevom jedan drugi zahtev za donošenje privremene mere i neposrednu obustavu Dekreta predsednice. Prema Poslovniku o radu Ustavnog suda, za takav zahtev, Veće za razmatranje ovog slučaja, trebalo je dati preporuku punom sastavu Suda u roku od sedam dana (Pravilo 55, tačka 4), posle čega bi ostale sudije imali samo tri dana na raspolaganju da podnose primedbe u vezi te preporuke (Pravilo 55, tačka 6). Zahtev se može razmotriti u nastavku od strane punog sastava Suda, ali samo ukoliko se jedan ili više sudija protive peporuci Veća za razmatranje (Pravilo 55, tačka 6). Ipak u svim slučajevima gde se zahteva privremena mera, Poslovnik o radu jasno propisuje da “Sud treba da po ubrzanom postupku razmotri zahtev za uvođenje privremenih mera i treba da ima prioritet nad svim drugim predmetima” (Pravilo 55, tačka 1).


Međutim, skoro mesec dana nakon dostavljanja zahteva od strane Ombudsmana, Ustavni sud još nije doneo odluku o privremenoj meri. U istom periodu, uprkos izričitog prioriteta koji se daje zahtevu za uvođenje privremene mere "pre svih drugih zahteva", Sud je doneo odluku o deset drugih zahteva, ostavljajući po strani zahtev za privremenu meru u slučaju Dekreta Predsednice.


Štaviše, Ombudsman uočava očigledno odstupanje u proceduri koja je vođena u ovom slučaju, od procedure vođene u tri slučaja zadnjih meseca KI99/14 i KI100/14 (konsolidovanih od strane Suda za zajedničko razmatranje) i KO119/14. U slučajevima KI99/14 i KI100/14, Sud je usvojio privremenu meru posle dve nedelje nakon dostavljanja dodatnih informacija sudu od strane podnosioca zahteva, dok u slučaju KO119/14, odluka je doneta još brže. U ovom slučaju Ustavni sud je usvojio privremenu meru samo posle pet dana nakon podnošenja zahteva. Ne prejudicirajući meritum predmeta, Ustavni sud je procenio kao neophodnost usvajanje privremene mere, kako bi se izbegla opasna situacija, u kojoj bi legitimnost svih odluka Skupštine bila pod sumnjom, obzirom da je ustavnost izbora predsednika Skupštine bila pod znakom pitanja.


Ombudsman uočava da je slučaj trojice međunarodnih sudija, u potpunosti jednak u tom smislu, sa slučajem KO119/14. Zbog toga, Ombudsman poziva Ustavni sud, da istom hitnošću obustavi Dekret za produženje mandata trojice međunarodnih sudija, kako se ne bi dovela pod znakom pitanja legitimnost bilo koje odluke donete od strane Ustavnog suda zbog učešća tih sudija.


Takođe, naglašavajući  hitnost ovog slučaja, Ombudsman poziva Ustavni sud da u najkraćem roku usvoji privremenu meru i neposredno obustavi Dekret Predsednice br. DKGJK–001–2014.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll