REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

20.11.2015

IZJAVA OMBUDSMANA POVODOM OBELEŽAVANJA SVETSKOG DANA DETETA

Priština, 20,novembar 2015.god. Od 1999. godine, datum 20. novembar obeležava Svetski Dan deteta, koji se poklapa sa godišnjicom datuma kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Deklaraciju o pravima deteta 1959. godine, i Konvenciju o pravima deteta, 1989. godine.


Cilj obeležavanja ovog dana je da se ohrabri razumevanje između dece i da se promovišu dobrobiti za njih. U funkciji ovog cilja, Institucija Ombudsmana (IO) je intenzivirala aktivnosti koje se odnose na informisanje dece o garantovanim pravima i slobodama, kao i o ulozi koju ima IO u zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda.


Od 2. novembra ove godine, IO sprovodi posebnu informativnu kampanju za učenike osnovnih i srednjih škola, kojom se obeležava 26. godišnjica Konvencije o pravima deteta, koja predstavlja jedan od naj sveobuhvatnijih dokumenata za zaštitu prava dece u svetu. Tokom ovih dana predstavnici IO su se sastali sa učenicima Prištine, Mitrovice, Đakovice, Peći, Dragaša i Uroševca, i tom prilikom pažljivo su slušana njihova uznemirenja, oni su izrazili svoja mišljenja i svoje stavove o problemima sa kojima se suočavaju svaki dan, ne samo u školi, već i na ulicama i drugim mestima, gde se oni kreću ili sprovode svakodnevne aktivnosti.


 


Za Ombudsmana ostaje zabrinjavajuća loša situacija prava dece na Kosovu, uključujući ovde i pitanja koja se odnose na njihovo zdravlje i blagostanje, roditeljsko staranje, nasilje, opasne poslove, obrazovanje, neučestvovanje u donošenju odluka itd. Dakle, Ombudsman zahteva od odgovornih institucija, organizacija i svih mehanizama koji rade za decu i sa decom, da pojačaju napore i posvećenost u svrhu poboljšanja situacije u pogledu i uvažavanja i potpune implementacije prava dece, odnosno poboljšanja položaja dece uopšte.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll