REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

10.12.2015

IZJAVA OMBUDSMANA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA

Priština, 10. decembar 2015.god. - Ove godine, 10. decembar, Međunarodni dan ljudskih prava, obeležava 50. godišnjicu usvajanja Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i njenim protokolima, od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje zajedno sa Univerzalnom deklaracijom predstavljaju međunarodnu osnovu ljudskih prava.


Usvajanjem ovih dveju Konvencija ljudska prava i vladavina zakona postaju srž funkcionisanja mnogih zemalja sveta. Danas, više nego ikada, primećuje se važnost poštovanja istih naspram globalnim uznemirenjima i izazovima, ocenjuje se uticaj koji imaju ovi dokumenti u nastojanju jačanja pravosudnog sistema, u izgradnji održivog ekonomskog sistema i poboljšanje blagostanja ljudi, kako bi se ljudima omogućavao integritet i dostojanstvo.


Kosovo je u svom Ustavu inkorporiralo dve konvencije i Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, koje garantuju poštovanje i zaštitu ljudskih prava, a implementacija istih i dalje ostaje proces koji zahteva kontinuiranu institucionalnu i društvenu posvećenost. Godišnji izveštaj Ombudsmana, koji se dostavlja Skupštini Republike Kosovo jednom godišnje, odražava stanje ljudskih prava i sloboda u zemlji, na osnovu standarda postavljenih u gore navedenim dokumentima. Istovremeno, poziva vlasti da ojačaju pravosudni sistem, da obezbede blagostanje naroda, putem održivog ekonomskog sistema, koji je posvećen da poštuje prava i slobode svakog pojedinca.


U cilju promovisanja i podizanja svesti o ovim Konvecijama, na 50. godišnjicu njihovog usvajanja, Ujedinjene nacije, odnosno Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava, pokrenula povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, kampanju "Naša prava, naše slobode, zauvek." Cilj ove kampanje je da se tokom cele godine, navode neotuđiva prava, ali i da senzibiliziraju ne samo zaštitnici ljudskih prava, civilno društvo i aktivisti, već i državne institucije, posebnim naglaskom nezavisne institucije, koje štite i promovišu ljudska prava i slobode, kao što je i Institucija Ombudsmana Republike Kosovo.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll