REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

25.11.2016

IZJAVA OMBUDSMANA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Kao posledica diskriminacije i socijalne nejednakosti, žena nastavlja lako da se izloži nasilju. Nasilje nad ženama predstavlja kršenje ljudskih prava i ostaje i dalje uznemiravajući problem, naspram kojeg, nadležni organi, ali i društvo kao celina ne sme da ćuti.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obeležava početak 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, a ne kao odvojena i ograničena kampanje u vremenu, već kao intenziviranje globalnih nastojanja za sprečavanje nasilja nad ženama.

U domaćem kontekstu, takođe nasilje nad ženama i dalje ostaje uznemiravajući problem! U mnogim slučajevima, žena nije samo žrtva nasilja koja se vrši nad njom, već i žrtva nepostupanja i ne davanja prioriteta, ali i zanemarivanja od strane odgovarajućih institucija. Na Kosovu postoji dobra pravna osnova za zaštitu od nasilja u porodici, uključujući ovde i Zakon o naknadi žrtava zločina br. 05/L-036, koji uprkos činjenici da se žrtvama naslija u porodici priznaje pravo na novčanu naknadu kao žrtve nasilnih krivičnih dela, i dalje ostaje neprimenljiv.

Ombudsman podseća nadležne organe koji pružaju pomoć žrtvama nasilja u porodici na neophodnost sprovođenja preporuka izveštaja koja tretiraju ovo pitanje:

• Jačanje koordinacije institucija koja se bave nasiljem u porodici i bliska saradnja između državnih institucija, civilnog društva i društva u celini, za sprečavanje nasilja nad ženama;

• Praćenje budžetskih troškova u pogledu sredstava koja su posvećena zaštiti žrtava nasilja u porodici;

• Profilizacija sudija po Osnovnim sudovima po pitanju nasilja u porodici;

• Usklađivanje Zakona o zaštiti od nasilja u porodici sa drugim zakonima (na primer, sa Zakonom o parničnom postupku) zbog nesaglasnosti u nekim odredbama;

• Predstavljanje statističkih podataka o prijavljenim slučajevima nasilja u porodici po institucijama koje se bave ovim pitanjem (policija, tužilaštvo, sudovi itd.)

• Tačni statistički podaci o slučajevima porodičnog nasilja na Kosovu

• Izgradnja kapaciteta - licenciranje službenika za nasilje u porodici.

• Obuka nastavnika u vezi sa pitanjem nasilja u porodici

• Osnivanje Nacionalnog fonda za obeštećenje žrtava nasilja u porodici.

• Uključivanje u Ustavu zemlje i Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija).

Ombudsman istiće da nasilje nad ženama može i treba da se izbegava uspostavljanjem zajedničke institucionalne i društvene energije i delovanja na preventivnim merama i naporima za adresiranje problema pronalaženja rešenja. Opšte obrazovanje i podizanje svesti o značaju jednako rodnog tretiranja, opšte ključenost žena u svakom segmentu društvenog, ekonomskog i kulturnog života su od suštinskog značaja za postizanje opšteg napretka.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll