REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

23.2.2015

IZJAVA OMBUDSMANA O KRŠENJU PRAVA PORODICAMA CIVILNIH ŽRTAVA RATA, NEZAKONITOM ODLUKOM OD STRANE VLADE

Dana 23. Februara. 2015 god. Godine 2014, Ombudsman je pokrenuo istrage u vezi niz žalbi podnetih u Instituciji Ombudsmana (IO), koje se nadovezuju sa priznavanjem i ostvarivanjem zakonskih prava civilnih žrtava rata. Žalioci su izrazili zabrinutost u vezi sa odbijanjem zahteva za priznavanje statusa civilnih žrtava od strane Departmana za porodice palih boraca, vojnih invalida i civilnih žrtava (DPPBRI) Ministarstva rada i socijalne zaštite (MRSZ).


Tokom istraga Omdusman je naišao na jedan dokumenat MRSZ, sa brojem 171, datuma 9.juna.2011. god. koji je potpisan od strane tadašnjeg ministra g. Nenad Rašić i tadašnjeg sekretara navedenog ministra. Ovaj dokument nikada nije objavljen, uprkos činjenici da je isti poslužio kao osnova za odbijanje zahteva za priznavanje statusa i ostvarivanje prava kategorija koje su definisana Zakonom o ratnim vrednostima.Pomoću ovog dokumenta, bivši ministar g. Nenad Rašić, preporučio je, bez ikakve pravne osnove, da DPPBRI okonča broj prijavljenih za penzije i beneficije, do datuma 31. Maja. 2011. godine, kao i da ne primi nijedan zahtev za priznavanje bilo kakvog prava.


Dokument izdat od strane tadašnjeg ministra MRSZ, iako se ne zove odluka tretirana je i sprovođena kao odluka, i nastavlja i dan danas da ima moć odluke. U početku ovaj dokument je primenjen za sve kategorije, dok kasnije, dana 21. januara 2013. godine, ova odluka je ukinuta, ostavljajući na snagu samo zabranu o civilnim žrtvama rata.


Zahtevi Ombudsmana za ukidanje i poništenje odluke broj 171, su ignorisani od strane bivšeg ministra Rašić. Isti zahtevi su upućeni i novom ministru MRSZ, g. Arban Abrashi, koji je takođe potpuno ignorisao zahteve Ombudsmana. Takvo odbijanje od strane ministara Rašić i Abrashi da sarađuje sa Ombudsmanom, predstavlja pravno i ustavno kršenje.


Uzimajući u obzir nalaze koji potvrđuju kršenja ljudskih prava, kao i odbijanje Vlade da sarađuje, Ombudsman je odlučio da objavi svoj opširni izveštaj, koji je poslat bivšem-ministru Rašič jula meseca 2014. godine, i isti je ponovo dostavljen novom ministru, g. Abrashi, dana 16. januara. 2015. godine.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll