REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

15.4.2015

IZJAVA OMBUDSMANA, IZ KONFERENCIJE ZA MEDIJE, U VEZI PROTIVZAKONITE ODLUKE VLADE, KOJA KRŠI PRAVA PORODICAMA CIVILNIH ŽRTAVA RATA

Ombudsman je tokom 2013, 2014 godine, i početkom 2015 god. primio pojedinačne žalbe od strane osoba koje tvrde da su članovi porodica civilnih žrtava rata. Žalbe se odnose na neprihvatanje zahteva za priznanje statusa porodica civilnih žrtava od strane Departmana za porodice palih boraca, vojnih invalida i civilnih žrtava (DPPBRI) Ministarstva rada i socijalne zaštite (MRSZ).U vezi ovoga, Ombudsman je pokrenuo istrage i tokom istraga je naišao na jedan dokumenat MRSZ, sa brojem 171, datuma 9.juna.2011. god. koji je potpisan od strane tadašnjeg ministra g. Nenad Rašić i tadašnjeg sekretara navedenog ministra, g. Eshref Shabani. Ovaj dokument nikada nije objavljen, uprkos činjenici da je isti poslužio kao osnova za odbijanje zahteva za priznavanje statusa i ostvarivanje prava kategorija koje su definisane Zakonom o ratnim vrednostima.

Ovim dokumentom, bivši ministar g. Nenad Rašić, preporučio je, bez ikakve pravne osnove, da DPPBRI okonča broj prijavljenih za penzije i beneficije, do datuma 31. Maja. 2011.godine, kao i da ne primi nijedan zahtev za priznavanje bilo kakvog prava.

Praktično, ovim dokumentom, bivši ministar Rašić je zaustavio primenu Zakona o ratnim vrednostima, u početku za sve kategorije rata, a trenutno na snazi je zabrana je za porodice civilnih žrtava, na osnovu jedne druge odluke (Odluke br.10), datuma 21. januar 2013.god., doneta takođe od strane ministra Rašića.


Ombudsman je dana 14. jula 2014. god. izneo jedan izveštaj kojim je identifikovao povrede i preporućio je:

1.    Da ministar MRSZ preduzima neposredne mere za stavljanje van snage i poništenje odluke broj 171, datuma 9. Juni 2011.godi.

2.    Da se donese nova odluka od strane ministra MRSZ, kojom će biti ispravljne štete prouzrokovane pravnim posledicama Odluke br. 171, od 9. juna 2011.god. tako da se priznanje statusa i ostvarivanje prava sprovodi od dana 31. maja 2011.god
3.    Da se preporuka dostavlja svim jedinicama unutar Vlade Republike Kosova i MRSZ za sprovođenje važećih zakona i omogućavanje ostvarenja prava garantovanih Ustavom i zakonom, svih građana, kao i mogučnost korišćenja pravnih delotvornih lekova, bez ikakve razlike.


Ove preporuke Ombudsmana su zanemarene od strane bivšeg ministra Rašić.

Dana 16 januara 2015.god, Ombudsman je dostavio novom ministru MRSZ, g. Arban Abrashi gore navedene preporuke, ali je i on takođe zanemario preporuke Ombudsmana.

Dana 23. februara 2015.god. Ombudsman je izdao saopštenje u vezi sa kršenjem prava porodica civilnih žrtava rata od strane MRSZ, i ovom prilikom je objavio na veb-sajtu Institucije Ombudsmana Izveštaj sa preporukama i Odluku Br.171 od 9. juna 2011.god.

Ombudsman je o ovom slučaju obavestio Vladu Republike Kosova (prošlu i sadašnju), kao i Predsedništvo Skupštine, u sazivu prethodnog i trenutnog zakonodavstva.


Ombudsman smatra da sva ova neodgovornost i odbijanje da sarađuje sa Ombudsmanom, od strane MRSZ, odnosno bivšeg ministra g. Nenad Rašić i aktuelnog ministra g.  Arban Abrashi, čine pravno i ustavno kršenje i dokazju o institucionalnoj neodgovornosti.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll