REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

21.4.2006

IOK objavljuje izveštaj o sudovima koji se bave slucajevima društvenih preduzeca koja duguju plate radnicima

Ombudsperson Institucija na Kosovu (OIK) je juće objavila izveštaj za dva slučaja koji se odnose na 112 lica iz Vučitrna, kojima dva društvena preduzeća pod administracijom Kosovske poverilačke agencije još uvek duguju plate. Opštinski sud u Vučitrnu (OSV) je naredio kompanijama, Preduzeće Kosova i Preduzeće Vušteks da isplate žalioce, međutim konflikt sa postoječom politikom rada Kosovske poverilačke agencije (KTA) su sprečile izvršavanje isplata.

Žalioci, jedan bivši radnik Preduzeća Kosova i 111 bivših radnika Preduzeća Vušteks, su naveli da ih njihovi poslodavci nisu isplatili za njihov rad, od nekoliko meseci do nekoliko godina u periodu između 2000 i 2004. godine. Oni su podneli žalbu pred OSV-om, koji je doneo odluku u njihovu korist i naredio bankama da isplate žalioce sa računa njihovih poslodavaca. Pošto žalioci nisu bili isplačeni na osnovu sudske odluke, oni su se žalili OIK-u, koja je sprovela zvaničnu istragu nakon preliminarnog perioda sakupljanja činjenica.

OIK nalazi da je problem bio konflikt zakona. Sa jedne strane , banke su bile dužne po zakonu da prate OSV-ove naredbe; u naredbi, bankama je rečeno od strane KTA da ne mogu preduzimati akcije dok slučaj ne bude pregledan od strane Specijalne komore Vrhovnog suda Kosova u vezi pitanja koja se odnose na Kosovsku poverilačku agenciju. OIK je zaključio da iako je Specijalna komora razjasnila neka pitanja koja se odnose na nadležnost, nije dala dovoljna uputstva o tome kako da se radi na izvršavaju takvih presuda i da je ovaj poremećaj u sudskom sistemu narušio prava žalioca na pravedno sudjenje. OIK je preporučio Specijalnoj komori da što je pre moguće savetuje lokalne sudove kako da rade na izvršavanju ovakvih i sličnih slučajeva.

Vršilac dužnosti Ombudspersona, g-din Hilmi Jashari je potpisao izveštaj, koj je formalno podnet Skupštini Kosova. Kopije izveštaja su takodje poslate Specijalnom predstavniku Generalnog sekretara g-dinu Soren Jessen-Petersenu, UNMIK Koordinatoru za standarde g-din Brian Hopkinson, Predsedniku Opštinskog suda Vučitrn g-dinu Sabit Beqiri i Predsedniku Specijalne komore Vrhovnog suda Kosova koja se odnose na pitanja Kosovske poverilačke agencije g-dinu Tudor Pantiru.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll