REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

17.12.2012

IO JE UČESTVOVALA NA FORUMU LJUDSKA PRAVA I BIZNISI

6.decembar 2012.- Od 3 do 5 decembra, predstavnici Institucije Ombudsmana ( IO) učestvovali su na Forumu " Biznis i ljudska prava ", koji je održan u Švajcarskoj.Na ovom Forumu koji je održan u Palati Ujedinjenih Nacija u Ženevi, učestvovali su predstavnici iz celog sveta.
Savet za ljudska prava Ujedninjenih Nacija, u paragrafu 12 Rezolucije 17/4 osnovao je Forum za biznis i ljudska prava, koji se rukovodio od jedne radne grupe.ovo je bio prvi forum o ljudskim pravima i biznisima.
IO planira da osnuje jednu posebnu jedinicu koja će tretirati slučajeve koji se nadovezuju na ovaj aspekat ljudskih prava.Kao konkretan postupak u tom pravcu bio je okrugli sto od pre nekoliko nedelja, organizovan od IO, koji je tretirao upravo ovu temu, gde su bili pozvani veliki broj socio-ekonomskih partnera i odgovarajuće institucije i mehanizmi. Sa ovog stola doneto je mnogo preporuka, koje će biti deo Godišnjeg izveštaja za 2012 godinu.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll