REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

27.11.2012

INSTITUCIJE OMBUDSMANA (IO) ORGANIZOVAN JE OKRUGLI STO “BIZNIS I LJUDSKA PRAVA

21 novembar 2012 – U nizu aktivnosti u nedelji koja je obeležila 12-godišnjicu osnivanja Institucije Ombudsmana (IO) organizovan je Okrugli sto “Biznis i ljudska prava”.
Sto je pružio mogućnost razgovora između Ombudsmana, predstavnika Privredne Komore Kosova (PKK), Udruženja potrošača, Unije Nezavisnih Sindikata Kosova (UNSK), predestavnika Ministarstva za finansije (MF) i Ministarstva za rad i socijalnu zaštitu (MRSZ), privatnih kompanija, UNDP-a i dr., u vezi sa bizniskom delatnošću i ljudskim pravima na Kosovu. Konstruktivne diskusije i u duhu teme koja se tretirala,ukazale su na zakonske nedostatke i protivurečnosti, kršenje ljudskih prava od strane biznisa, ali takođe naglašeni su pozitivni elementi u pravcu poštovanja normi i standarda u tom aspektu. Posmatranje ovog pitanja sa različitih pozicija otvorio je mogućnost različitih koncepata i pogleda.
Sa ovog okruglog stola proizašle su nekoliko preporuka, koje će se kasnije upotpuniti, pre da uzmu konačnu formu i prate u okviru Izveštaja IO-a.
Preporuke sa stola:
• Sensibilizirajuća kampanja o ljudskim pravima u relaciji sa biznisima,
• Aktiviziranje dijaloga između ekonomsko-socijalnih partnera.
• Uzimanje odgovornosti za ekonomsko – socijalni razvoj,
• Iznalaženje prikladnih rešenja za sprovođenje Kolektivnog ugovora,
• Podržavanje prava, interesa i dostojanstva potrošača,
• Odlučujuća uloga domaćih institucija za utvrđivanje jedne pogodne sredine za razvoj biznisa i ujedno poštovanje ljudskih prava.
• Sprovođenje zakona i drugih normativnih aktivnosti sa fokusom na delove koji se povezuju sa pravima žena i zaštite dečijih prava.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll