REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

17.9.2012

Govor Narodnog Advokata, g. Sami Kurteshi pred narodnim poslanicima Skupštine Republike Kosovo

Poštovani g. Predsedniče Skupštine, Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, Poštovane dame i gospodo, članovi vladinog kabineta,


Na osnovu člana 135, paragrafa 1 i 2 Ustava Republike Kosovo i člana 27, paragrafa 1 i 2 Zakona o Narodnom Advokatu, podnosim pred vama godišnji izveštaj, jedanaesti po redu, Institucije Narodnog Advokata Republike Kosovo, koji obuhvata vremenski period od 1. Januara - 31. decembar 2011.
Shvatajuči godišnje izveštavanje kao međusobnu ustavnu dužnost Narodnog Advokata i Skupštine Republike Kosovo, zahvaljujem vam se na pružanju mogučnosti da predstavim ovaj izveštaj pred vama.
Predstavljanje jendogodišnjeg perioda rada Institucije Narodnog Advokata obuhvata sve segmente delatnosti institucije, a koje su predstavljene na osnovu logićkog redosleda koji se bazira na ustavnu misiju Narodnog Advokata, koja podrazumeva sledeče: zaštita, monitorisanje i promovisanje ljudskih prava i sloboda. Dakle, predstavljanje stanja ljudskih prava i sloboda na Kosovu, i smer razvoja ovog stanja je jedan og glavnih postulata koje razotkriva ovaj izveštaj.
Nažalost, stanje osnovnih ljudskih prava i sloboda u Republici Kosovo ostavlja mnogo toga što se može samo poželeti.
Osnovna ljudska prava i slobode čine osnovu pravnog poredka Republike Kosovo. Zakonska pravda, koja bi bila prihvatljiva i sprovodljiva u praktičnom životu za sve pojedince bez ikakve razlike na celoj teritoriji države, predstvalja bazu pravne države. Nažalost, na Kosovu, ovi esencijalni stubovi se kontinuirano ugrožavaju i nastavljaju biti fragilni u svakoj sferi života.
Neposredna posledica neangažovanja državnih mehanizama u oblasti sprovođenja pravde je izgubljeno poverenje u pravnu držau. Ovo nepoverenje se prostire od najsiromašnijih i najnemočnih slojeva društva, pa do najviših državnih službenika. I dalje, sprovođenje pravde u Republici Kosovo je selektivnog karaktera. Umesto da se smanji razlika između nezaštičenog građanina i države, ova razlika se samo produbljuje, a u stvari osnovni i jedini zadatak pravne države je da zaštiti građane.
Gubljenje poverenja u pravnu državu i nedostatak angažovanja državnih mehanizama za poboljšanje ovakve situacije, dokazuje nedostatak svesti o poboljšanju ovakvog stanja. Ovakvo stanje ojačava pozicije društvenog sloja koji krši osnovna ljudska prava i slobode na suprot sve manje zaštičenog građanina.
Nedostatak institucionalne svesti za sprovođenje i stvaranje pravne države se prati potresom koji dodiruje sve segmente pravnog sistema u Republici Kosovo. Sve veči gubitak poverenja građana na državne mehanizme prouzrokuje ostale mnogobrojne i mnogo veče psoledice , kao što su povečani broj pokušaja preuzimanja zakona na vlastite ruke od strane građana. Nažalost, ovakvo stanje vodi do pravne anarhije koja zahvata sve sfere našeg društva. Dok, kao posledica ovakvog stanja, primečujemo povečano pogoršanje međudruštvenih i međuljuskih odnosa.
Institucija Narodnog Advokata, na osnovu mandata, ustavnih i zakonskih ovlaščenja, u kontinuitetu je upozorila u vezi stanja ljudskih prava i sloboda na Kosovu, odnosno upozorila je na nivo kršenja ljudskih prava i sloboda od strane državnih institucija Republike Kosovo. Narodni Advokat, kontinuirano je dao preporuke o ispravljanju propusta i primečenih slabosti. Ali, nažalost i dalje je evidentan nedostatak uticaja preporuka Narodnog Advokata na državne organe, a dobar deo ovih organa ne ulaže ni minimalne napore za poboljšanje situacije.
Nesprovođenje i ignorisanje ovih preporuka upravo od onih organa i institucija koji su u stvari pozvane da sprovode zakone i stvaraju mogučnosti za građane da oni reše svoje probleme, je uznemiravajučeg karaktera.
Institucija Narodnog Advokata, sa konstatacijama o raznim kršenjima i preporuka o njihovom ukanjanju, neprekidnim komuniciranjem sa relevantnim organima i posredovanjem između njih i građana, kontinuirano se angažovala i angažuje se na poboljšanju ovakvog stanja. Institucija Narodnog Advokata je to učinila i nastavlja da to učini uprkos svim poteškočama sa kojima se suočava, bilo to kao rezultat nemarnosti institucija na stvaranju jedne bolje klime za zaštitu ljudskih prava i sloboda, bilo to posledica ingnorisanja i ne izvršenja preporuka Narodnog Advokata, ili čak zbog pokušaja oslabljenja ove institucije.
Veoma je zabrinjavajuča tendencija raznih državnih institucija da minimiziraju ulogu nezavisnih državnih institucija, uglavnom preko zanemarivanja njihovih nalaza, bilo nesprovođenjem njihovih preporuka ili ulaganjem nezakonitih napora za ugrožavanje njihove ustavne nezavisnosti.
Ovakva sudbina prati i Instituciju Narodnog Advokata koja se zalaže za stvaranje jedne klime u kojoj građani Republike Kosovo bi imali mogučnost da rešavaju njihove probleme bazirajuči se na ustav i zakon. Ali nažalost, uprkos postizanja skromnih rezultata, mnogo toga ostaje na pozadini ne ostvarene želje. Tako da Narodni Advokat se nada da če Institucija Narodnog Advokata dobiti veču podršku Skupštine, Vlade i Opština u matrijalnom aspketu i u aspektu pružanja pogodne infrastrukture s ciljem vršenja ustavnog mandata, to jest zaštitu ljudskih prava i sloboda.
Institucija Narodnog Advokata, uprkos mnogobrojnim preprekama je učinila važne korake na pružanju usluga građanima i ostalim osobama kojima je pomoč potrebna. Osim mogučnosti podnošenja žalbi preko svih formi komuniciranja, neposredno u kancelarijama Narodnog Advokata svokog radnog dana, poštom, elektronskom poštom, preko članova porodice, advokata ili podnošenje žalbe telefonom, Institucija Narodnog Advokata je organizovala i otvorene dane, pružajuči tako mogučnost jednomesečnih neposrednih sastanaka za sve osobe u potrebi u svim opštinama u Republici Kosovo. Sastanci se održavaju u prostorijama Skupština opština. Takođe, s ciljem povečanja transparentnosti prema građanima i prema svim žaliocima, Narodni Advokat pismeno odgovara na svaki zahtev koji je njemu upučen na propisan način.
Iako se ove aktivnosti prate sa očiglednim povečanjem opterečenja za osoblje Institucije Narodnog Advokata i koje takođe podrazumevaju potrebu za dodatnim materijalnim i ljudskim resursima koje instituciji nisu odobrene, jedina satisfakcija za Instituciju Narodnog Advokata ostaje povečanje poverenja građana i nekoliko ostalih institucija na rad Institucije Narodnog Advokata.
Tokom godine o kojoj se izveštava, to jest 2011, Institucija Narodnog Advokata je registrovala 1453 žalbi, ili 220 žalbi više nego u predhodnoj godini. Treba istači da osim povečanja broja građana koji su se obratili Instituciji Narodnog Advokata sa svojim podnescima za 15%, i broj pozitivno rešenih slučajeva se povečao po prvi put za preko 50%. Največi broj ovih žalbi je podnesen protiv sudstva na svim nivoima. Žalbe se obično tiču dužine sudskih postupaka – zakašnjenje pravde, ne izvršenju pravosnažnih odluka sudova – neuspeh države da sprovodi pravdu i zastareslot više od 2300 sudskih predmeta – ili jasnije rečeno, uskračivanje pravde. Svi ovi elementi predstavljaju kršenje ustavnih prava, kao što je pravo na sudsku zaštitu prava.
Nažalost, jedan broj žalbi se tiče i nepravednih odluka, sa elementima korrupcije i falsifikovanja, što podrazumeva nepravdu koja je učinjena od strane onih od kojih se očekuje da uspostave pravdu. Uprkos manjim merama koje su preduzete u borbi protiv ove pojave, na osnovu podataka Institucije Narodnog Advokata, u glavnom nije zabeležen neki napredak u ovom pravcu s obzirom na predhodni period.
Tokom 2011. godine, Institucija Narodnog Advokata je registrovala uznemiravajuči broj žalbi građana zbog ne izvršenja pravosnažnih odluka nezavisnih državnih institucija od samih državnih institucija i žalbe protiv nezakonitih odluka državnih institucija. Največi broj žalbi u ovom aspektu se tiče kršenja zakona u slučajevima zapošljavanja ili kršenja na radnom mestu na javnom i privatnom sektoru.
Značajn broj žalbi, a koji se povečava, se tiče zakonskog neregulisanja pitanja penzija, zdravstvene zaštite, neadektvatne zdravstvene zaštite, nedostatak lekova iz takozvane esencijalne liste lekova u javnim zdravstvenim institucijama.
Jedna od oblasti žalbi koja se prati sa ozbiljnim posledicama po međuljudske odnose, i gde se primečuje najozbiljniji nesupeh pravnog sistema, bilo zbog dužine postupaka bilo zbog ne izvršenja pravosnažnih sudskih odluka, ili zbog dokazanih falsifikovanja, je ugrožavanje prava na imovinu. U tim slučajevima, kada državna pravda prislanja građane uz zid nepravde, oni uzimaju pravdu na sopstvenim rukama.
Joše jedna oblast u kojoj se primečuje tendecija porasta broja žalbi je neuspeh da se zaštiti životna okolina. Bilo zbog pogoršanja stanja u ovoj oblasti, ili zbog podizanja svesti kog velikog broja građana o neprihvatljivom stanju, imamo što češću reakciju od strane građana u vezi ovog pitanja.
Narodni Advokat ostaje zabrinut zbog bezbednosne situacije u Republici Kosovo. Porast broja ubistava koriščenjem vatrenog oružja je evidentan.
Sloboda kretanja na severnom delu grada Mitrovice, kao i u opštinama Leposavič, Zubin Potok i Zvečan je skoro potpuno ograničena, posebno za lica ne-srpske nacionalne pripadnosti, ali i za javne vlasti Republike Kosovo i međunardone institucije. Isto važi i za fizičku bezbendost.
Veoma otežano stanje slobode kretanja se primečuje i u putnom saobračaju. U urbanin centrima, osim zauzimanja trotoara nesavesnim parkiranjem vozila, primečuje se i neodgovornost i neprihvatljiv kaos tokom vožnje u urbanim centrima i otvorenim putevima. Osim neposrednog ugrožavanja života ljudi zbog fatalnih udesa, često se ograničava i sloboda kretanja pešaka, posebno dece, starjih osoba i osoba sa ograničenim sposobnostima.
Teško ekonomsko stanje u zemlji, ugrožava večinu građana Republike Kosovo preko direktong uticaja na kvalitet njihovog životnog standarda. Uznemiravajuče je u ovom pravcu nedostaje perspektiva za mlade, kao i stanje penzionera. U tom pogledu, Narodni Advokat ponovo traži od Skupštine Republike Kosovo usvajanje Zakona o Zdravstvenom osiguranju i Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju. Takođe, Narodni Advokat ponvalja svoj predhodni zahtev za obuhvatanje Konvencije o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u okviru Ustava Republike Kosovo, kao jedan od međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava i sloboda koji se direktno sprovodi u Republici Kosovo.
Narodni Aadvokat je posebno zabrinut zbog strukturalne izolacije iz političkog života kao posledica samo izolacije zajednica Roma, Egipčana i Aškalija. Dosadašnji napori javnih vlasti Republike Kosovo, uključujući i samu Instituciju Narodnog Advokata za postizanje odgovarajuče integracije ovih zajednica na javnom i društvenom životu, osim nekoliko poboljšanja u oblasti infrastrukture, nisu dali zavidne rezultate.
Narodni Advokat, s ciljem poboljšanja situacije ljudskih prava i sloboda za sve posebne slučajve, kada je konstatovao kršenje ljdskih prava, u svojim godišnjim i posebnim izveštajima, je dao odgovarajuče preporuke za javne vlasti, to jest ministarstva, opštine i ostale javne odgovorne agencije. Ali, nažalost u ovom pogledu imamo situaciju gde su javne vlasti doživele nesupeh. Do sada, Narodni Advokat nije dobio nijednu informaciju ili obaveštenje od institucija u vezi toga da li su izvršene njegove preporuke. Ovakva praksa nastvalja se od godine na godinu i kao takva, veoma je zabrinjavajučeg karaktera.
Pošto je sprovođenje zakona glavna premisa za funksionisanje pravne države u Republici Kosovo, uprkos nekoliko skromnih napora, nesprovođenje zakona je glavni indikator za gubljenje poverenja građana na državne institucije kojima je glavni ustavni i zakonski zadatak sprovođenje zakona. Dok, ovo gubljenje poverenja građana na državne institucije stavlja Nardonog Advokata na poziciju institucije od koje se zahteva da uspostavi pravdu u zemlji. Ovo se dešava upravo zbog neizvršenja zakona u večini slučajeva, a i zbog kršenja zakona u posebnim slučajevima od strane ogromonog broja državnih institucija.
U tom pogledu, radi poboljšanja odnosa i komuniciranja na relaciji građani-javne vlasti, kao i s ciljem povečanja efektivnosti i efikasnosti javnih vlasti, Narodni Advokat smatra da je neophodno usvajanje u što kračem roku jednog savremenog, jasnog i sprovodljivog administrativnog koda.
Narodni Advokat če nastaviti da evidentira i istakne neregularne i nezakonite postupke i propuste javnih vlasti, upravo da bi odigrao ulogu koju ima u izgradnji društva koje se bazira na načelu da su svi jednaki pred zakonom. Ali, uprkos ovim delatnostima i naporima za poboljšanje situacije ljudskih prava i sloboda, želim da jasno naglasim, da Narodni Advokat ne deli pravdu.
Državne institucije i sudovi su institucije koje sprovode pravdu. Upravo su državni organi ti koji ne bi trebali da krše načela vladavine zakona, jer ako ih oni krše, onda su ugrozili neophodno poverenje za funksionisanje slobodnog i demokratskog društva. Ovo ne sme da se desi, i ne to se ne sme dozvoliti da se desi.
Nada za bolju budučnost, iako ugrožena, nije izgubljena. Napori za uspostavljanje reda i zakona su evidentni i ohrabrujuči. Tako da, Narodni Advokat, traži više posvečenosti, individualne i društvene odgovornosti, posbeno institucionalnu posvečensot javnih vlasti u vezi njihovih postupaka ili propusta.
Pošto je monitor ustavnog i zakonskog sprovođenja ljudskih prava i sloboda građana Republike Kosovo, Narodni Advokat istovremeno je i institucija koja rasvetljava slučajeve kada se građani liše jendog od njihovih prava, i takođe je institucija koja opominje javne vlasti kada se one pokazju ravnodušnim na sprovođenju ustavnom i zakonom previđenim pravima i slobodama građana.
Narodni Advokat se nada, ali i uporno traži od svih javnih vlasti i organizacija koje vrše javna ovlaščenja u Republici Kosovo da uzimaju u obzir konstatacije Narodnog Advokata i sprovođenje preporuka koje su naglašene bilo u godišnjem izveštaju ili u posebnim izveštajima s ciljem poboljšanja i napredovanja ljudskih prava.
Gospodine Predsedniče,
Dame i gospodo narodni poslanici,
Ostajuči na vašem raspolaganju za neophodna objašnjenja, zahvaljujem vam se na vašoj pažnji!
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll