REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

30.12.2015

GOVOR OMBUDSMANA NA KRAJU 2015. KALENDARSKE GODINE

Godina koju ostavljamo iza sebe, je obeležila 15. godina od osnivanja Institucije Ombudsmana (IO), kada su prvi put otvorena vrata za prijem građana zemlje, kad god su oni smatrali da su njihova prava ugrožena od strane državnih organa. Bio sam te sreće da budem jedan od trojice lokalnih pravnika, koji smo počeli da radimo tog dana, kako bi nastavio dalje u svojstvu zamenika direktora istrage i vršilaca dužnosti tadašnjeg Ombudsmana, i kako bi se vratio u julu ove godine, u svojstvu Ombudsmana izabranog od strane Skupštine Republike Kosova, na čelu ove institucije.


Okončanje kalendarske 2015. godine obeležava okočanje jedne godine rada u rešavanju predmeta pod istragom od strane Ombudsmana. Moje angažovanje i angažovanje mojih saradnika tokom ovog perioda fokusirano je na izgradnji poverenja u Instituciji Ombudsmana, povećanju nivoa primene preporuka, jačanju IO, kao i intenziviranju saradnje sa medijima, civilnim društvom i javnim institucijama u funkciji promovisanja zaštite ljudskih prava i sloboda, sprovođenja zakonitosti, transparentnosti i odgovornosti.


Pregled preliminarnih statističkih podataka Institucije Ombudsmana za 2015. godinu skreće pažnju još jednom da poštovanje ljudskih prava i sloboda i dalje ostaje izazovno pitanje za javne vlasti u zemlji. Funkcionisanje pravosudnog sistema, i pružanje efikasnih administrativnih usluga ostaju oblasti u kojima se zahteva posebna pažnja.


Sa druge strane, pozitivan signal je napredak u sprovođenju preporuka od strane vlasti u meri od 50% u drugoj polovini ove godine, u poređenju sa nivoom, od 11% ostvarivanja preporuka u prvoj polovini. Ovo pokazuje da komunikacija i uzajamno poštovanje uloge i institucionalnog mandata daju rezultate u korist građana, što je naš zajednički cilj.


Sa nadom da će 2016. godina biti godina blagostanja i prosperiteta za sve građane, Institucija Ombudsmana će nastaviti da bude Institucija u kojoj će se omogućiti upućivanje i rešavanje zabrinutosti i žalbi građana protiv postupaka ili propusta državnih organa. Istovremeno, Ombudsman će biti procenitelj i promotor dobre i pozitivne prakse, u svrhu konsolidovanja demokratskih vrednosti, koja u svojoj osnovi sadrže prava i slobode, zajamčene Ustavom zemlje i međunarodnim sporazumima i instrumentima, koji se neposredno primenjuju U Repiblici Kosovo.


Ljudska prava su bila rukovodeći princip i suštinsko pitanje promene u ovoj zemlji, i kao takva ista treba da nastave da vode u jačanju demokratije i države, i jačanju vladavine prava.


Srećna 2016. godina!

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll