REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

30.8.2012

GODIŠNJI IZVEŠTAJ INSTITUCIJE NARODNOG ADVOKATA RAZMATRAN U DOTIČNIM PARLAMENTARNIM KOMISIJAMA

30.8.2012 - Dana 22. avgusta 2012. godine, u zgradi Skupštine Republike Kosova na sastanku Komisije za ljudska prava, rodnu ravnopravnost, peticije i nestala lica je razmatran godišnji izveštaj 2011 Institucije Narodnog Advokata (INA).

G. Sami Kurteshi, Narodni Advokat, je predstavio godišnji izveštaj 2011 Institucije Narodnog Advokata (INA) pred članovima ove komisije koji su bili prisutini na sastanku. Tokom opšteg pregleda, g. Kurteshi je rekao da su na izveštaju obuhvačene sve oblasti zaštite ljudskih prava koja su određena i predviđena ustavom zemlje. On je istekao da u ovoj izveštajnoj godini porastao broj žalbi građana koje su upučene ovoj instituciji za otprilike 10 do 12%, kao i činjenicu da je preko 50% žalbi koje su upučene preko ove institucije pozitivno rešeno od strane kompetentnih organa, nakon delovanja Narodnog Advokata.
Narodni Advokat je takođe istakao da uprkos činjenice da sada Republika Kosovo ima zakonske i institucionalne mehanizme za zaštitu ljudskih prava i sloboda, one nastavljaju da se ne poštuju na zadovoljavajučem nivou, pre svega kao posledica ne efikasnosti postoječih mehanizama javnih institucija na sprovođenju važečih zakona. Dalje, g. Kurteshi je objasnio da su razni oblici kršenja ljudskih prava i dalje evidentni. “Slučajevi građana, podneti pred našom institucijom sa pretenzijama o kršenim ljudskim pravima, su pažljivo razmatrani od strane institucije, dok u slučajevima kada je konstatovano da postoje kršenja ljudskih prava, INA je izašla sa preporukama koje su poslate dotičnim institucijama, ali one nisu uvek uzete u obzir.”
Na kraju, Narodni Advokat je tražio od komisije da mu se omoguči da na sednici Skupštine predstavi ovaj izveštaj i da prilikom razmtranja godišnjeg izveštaja odgovori na pitanja narodnih poslanika u vezi ovog izveštaja. Predsednica komisije, g-đa. Suzanë Novobërdali je rekla da če ona obavestiti predsednika Skupštine u vezi zahteva Narodnog Advokata.
U nastavku sesije, članovi komisije su predstavili svoje procene i mišljenja u vezi izveštaja. Narodni Advokat, g. Sami Kurteshi, zamenik Narodnog Advokata, g. Isa Hasani i izvršni direktor Jashar Kastrati su odgovorili na mnogobrojna pitanja koja su postavljena od strane narodnih poslanika.
Uprkos primedbama i sugestijama, narodni poslanici su se složili da je godišnji izveštaj za 2011 veoma dobar i jasan i da realno predstavlja probleme. U tom duhu, komisija je odlučila da podrži ovaj izveštaj i da ga prosledi Skupštini na razmatranje.
Izveštaj Narodnog Advokata o budžetu je razmtran na posbnoj sesisji Parlamentarne komisije za budžet i finansije dana 28. avgusta 2012. godine
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll