REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

20.4.2017

ChildPact i KOMF pokrenuli su komparativnu studiju između rezultata Indeksa za zaštitu dece i Izveštaja o napretku

Izveštaj EU o napretku i Indeks za zaštitu dece naglasili su da sprovođenje zakonskog okvira Kosova o pravima deteta treba da bude ključni prioritet vlade.

U panel su učestvovali i Ombudsman, g. Hilmi Jashari, zamenik šefa kancelarije UNICEF-a na Kosovu James Mugajui i izvršni direktor KOMF-a Donjeta Kelmendi.

Izveštaj EU o napretku za Kosovo i rezultati Indeksa za zaštitu dece, pružaju izvanrednu priliku da se uporede i prodube preporuke u pogledu daljeg razvoja životne sredine za zaštitu dece na Kosovu. Oba dokumenta naglašavaju slične probleme, i uključuju preporuke.
U izveštaju se predlaže indirektno poređenje koje prati sažetak Izvještaja o napretku EU o pitanju dece nadovezujući se za one pokazatelje Indeksa, gde Kosovo ima negativan rezultat (ocena 0 - što nije ni malo u saglasnosti sa propisanim standardima).

Pročitajte kompletno pismo ovde: http://www.komfkosova.org/wp-content/uploads/2017/04/KOMF-Komunikate-per-Media-Te-drejtat-e-femijeve-ne-Kosove-nuk-duhet-te-ekzistojne-vetem-ne-leter-Prill-2017.pdf

*Informacija je pozajmljena iz sajta Koalicije NVO-ja za zaštitu dece (KOMF): ): http://www.komfkosova.org/komf-organizoi-konferencen-per-media-te-drejtat-e-femijeve-ne-kosove-nuk-duhet-te-ekiztojne-vetem-ne-leter/
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll