REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

11.10.2017

BALKANSKI BAROMETER 2017 RANGIRA INSTITUCIJU OMBUDSMANA KAO NAJPOVERLJIVU INSTITUCIJU OD SVIH INSTITUCIJA U ZEMLJI I REGIONU KOJE SE NALAZE U SPISKU

Savet za regionalnu saradnju (RCC) treću godinu za redom objavio je Barometar Balkana, godišnje istraživanje o javnom mnjenju i preduzećima u zemljama Balkana: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatsku, Kosovo, Crnu Goru, Makedoniju i Srbiju. Ovo izdanje uključuje 8.000 građana i 1.600 kompanija.

Balkanski barometar 2017 pruža podatke prikupljene i analizirane u nizu tematskih oblasti i predstavlja trenutnu percepciju težnji i očekivanja stanovništva i poslovne zajednice jugoistočne Evrope o životu, tržištu rada, društveno-ekonomskim i političkim trendovima, kao i Evropsku integraciju.

Među izmerenim pokazateljima, Balkanski Barometar 2017 takođe donosi ocenjivanje poverenja u javnim institucijama i percepciju u vezi njihove nezavisnosti.

Na pitanje koliko imate poverenja u navedene institucije (sudovi i sistem pravosuđa, Skupština, Vlada, Ombudsman, Revizor), u svrhu istraživanja, 59% ispitanika sa Kosova izrazilo je poverenje u Instituciju Ombudsmana, što rangira ovu instituciju na najvišoj poziciji u poređenju sa srodnim institucijama navedenim u zemljama regiona, za koje poverenje izražava manje od polovine stanovništva (vidi Balkan Barometer 2017/ Public Opinion Survey, fq. 124 -125).

Takođe, ispitanici sa Kosova su izrazili više poverenja u političku nezavisnost Institucije Ombudsmana (vidi, str. 126).

Takođe, poverenje ispitanika sa Kosova bio je izuzetno visok u pogledu efikasne istrage Vlade i čineći istu odgovornom prema građanima (Isto, str. 129).

Evropsku integraciju i članstvo u EU, 90% stanovništva na Kosovu vidi kao dobru stvar. Takođe, Kosovo je rangirano najviše u pogledu važnosti integracije Roma za regionalnu saradnju i pristupanje EU.

U međuvremenu, upoređivanjem ovogodišnjih nalaza sa nalazima iz prethodne godine, Barometar ističe da, dok istraživanje u 2016. godini pokazuje da 62% ispitanika Kosova očekuje članstvo u EU do 2020. godine, istraživanje 2017. godine pokazuje vidljiv pad očekivanja - samo 37% ispitanika očekuje članstvo u EU do 2020. godine.

Od devet pitanja koja su korišćena za merenje manifestacije rodne nejednakosti, ispitanici sa Kosova na vrhu istih uvrstili su nasilje nad ženama i mali broj žena uključenih u politiku.

Među najčešćim problemima sa kojima se suočavaju ispitanici na Kosovu, više naglašavaju korupciju, nezaposlenost i ekonomsku situaciju.

Inače, Barometar navodi da postoji ekonomski oporavak u nekim od većih ekonomija regiona, ali nezaposlenost u celini i dalje ostaje zabrinjavajuća činjenica, i istovremeno naglašava sve veću zabrinutost zbog korupcije. Dok, u pogledu ekonomskih performansi, Barometar predstavlja optimističnu perspektivu za budućnost.
U celini, u glavnim nalazima u zemljama jugoistočne Evrope, Barometar ističe da očekivanja ispitanika prevazilaze zadovoljstvo sa sadašnjicom i označava posebno kontinuitet značajnog optimizma na Kosovu.

Balkanski barometar 2017, sa ovim i drugim podacima, objavljuje se na sajtu Saveta za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council (RCC): http://www.rcc.int/seeds/files/RCC_BalkanBarometer_PublicOpinion_2017.pdf
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll