REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

03.6.2013

Aktivnosti od strane Institucije Ombudsmana prilikom Dana dece

1. Jun 2013. – Dan dece obeležava se 1. Juna svake godine, na različite načine, od mnogih zemalja sveta. Prilikom obeležavanja ovog dana, Institucija Ombudsmana je realizovala niz aktivnosti, sa ciljem skretanja pažnje o pravima koja imaju deca.


Na početku, Ombudsman, g. Sami Kurteshi, u društvu njegovih saradnika, posetio je Dečije selo SOS Kinderdorf, gde se pridružio deci i osoblju u programu pripremljenom od ovog Centra, specijalno za Dan dece.
Dok, od 11:00 -14:00, u dva šatora postavljenih na Trgu “Majka Tereza” u Prištini, predstavnici Institucije Ombudsmana (IO-a) susreli su decu, koji su imali mogućnost da budu saslušani od predstavnika IO-a i da zatraže informaciju u vezi sa zaštitom i promovisanjem dečijih prava i pomoći koju IO može pružiti u tom pravcu.
Jedan šator koji je imao istu funkciju i cilj, IO je postavio u selo Lapnaselo, od 11:00 – 13:00, gde su deca takođe imala mogućnost da se susretnu sa predstavnicima IO-a. Tokom vremena odvijanja susreta sa decom, g. Kurteshi je posetio šatore gde su se održavali ovi susreti, i u Prištini, i u Lapnaselo.
Zatim je Ombudsman, u društvu saradnika posetio je Korektivni i pritvorni centar u Lipljane. On se susreo sa maloletnicima koji se drže u ovom Centru i interesovao se za uslove koji oni imaju, kao i o njihovim planovima nakon završetka određenog perioda u ovom Centru.
1.Jun je proglašen međunarodnim danom dece na Svetskoj konferenciji o zaštiti dece, 1925 godine, u Ženevi Švajcarske. Tog dana, 54 države učesnice usvojile su Ženevsku deklaraciju o zaštiti dece. Uobičajeno, na ovaj dan, preduzimaju se različite aktivnosti da bi radovali decu, kao i da bi promovisali njihovu zaštitu i njihova prava.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll