REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Hilmi Jashari

Hilmi Jashari

OMBUDSMAN

Biografija

Hilmi Jashari je izabran za Ombudsmana od strane Skupštine Kosova, dana 2. jula 2015.god., na mandat od pet godina.

Hilmi Jashari je rođen 1969. godine, u Mazgitu. Diplomirani je pravnik Univerziteta u Prištini.

Pohađao je niz obuka iz oblasti prava i ljudskih prava.

Godine 1993 bio je sekretar Saveta za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Obiliću. Za kratko vreme tokom 1993.god. i u periodu od 1996. do 1999. godine boravio je u evropskim zemljama, gde je radio i istovremeno doprineo prezentaciji stanja ljudskih prava na Kosovu.

U periodu od 2000 – 2001. godine radio je kao pravnik/istražitelj u Instituciji Ombudspersona na Kosovu (sada Institucija Ombudsmana na Kosovu.) Od 2001-2004.godine obavljao je funkciju direktora za istrage u istoj instituciji, a u periodu od 2004-2006.god. Specijalni predstavnik Generalnog sekretara UN na Kosovu imenuje ga za zamenika Ombudspersona Kosova. Nakon isteka mandata međunarodnom ombudsmanu, Specijalni predstavnik Generalnog sekretara UN na Kosovu imenuje g.Hilmi Jasharija za vršioca dužnosti ombudsmana Kosova, ovu funkciju je vršio u periodu od 2006-2009. godine.

Nakon izbora prvog domaćeg ombudsmana, u periodu od 2009 -2010.godine obavljao je funkciju zamenika Ombudsmana Kosova, a od 2010.godine radio je kao menadžera za pravna pitanja u Programu za građanska prava na Kosovu (CRP/K)

Aktivno je bio uključen kao trener u oblasti ljudskih prava, gde je tokom 2010-2015.godine izlagao i obavljao razna istraživanja. Bio je deo različitih radnih grupa za izradu zakona, vodećih organa civilnog društva i koordinator raznih zakonodavnih inicijativa.

Izlagao je svoje radove u mnogim radionicama i konferencijama u zemlji i inostranstvu. U ovim zastupanjima, on je predavao o pojedinim temama vezanim za ljudska prava i slobode, kao i o ulozi institucije ombudsmana u demokratskom razvoju:

"Kategorija ranjivih lica i uloga odluka o izrečenim krivičnim sankcijama " (2005.god., Kopenhagen)

"Opšta situacija ljudskih prava na Kosovu" (2005.god., Priština)

"Usaglašavanje uprave sa preporukama Ombudsmana" (2005.god., Beograd)

" Institucije ombudsmana u jugoistočnoj Evropi" (2003.god, Sofija)

"Uloga ombudsmana u post-konfliktnim situacijama" (2004.god., Atina)

"Mandat i uticaj ombudsmana  u demokratskim razvojima" (2001.god., Barselona)

"Uloga jačanja mandata ombudsmana" (2003.god. Varšava)

" Institucija Ombudsmana Kosova, prednosti i izazovi" (2004.god., Podgorica)

On je takođe autor nekoliko publikacija:

"Nedostatak mehanizama za zaštitu ljudskih prava "

"Korupcija "

"Uspostavljanje vladavine prava pre definisanja političkog statusa Kosova"

"Kosovski Zakon protiv diskriminacije i uloga Ombudsmana"

"Izazovi pravnog sistema na Kosovu“

Hilmi Jashari, osim maternjeg albanskog jezika govori srpski, hrvatski, engleski i nemački jezik.

Oženjen je i otac troje dece.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll