REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Misija

Misija

Misija Institucije Ombudsmana

Ustav Republike Kosovo, u svom XII Poglavlju utvrđuje ulogu i nadležnosti Ombudsmana na Kosovu, kao i Zakon br.05/L-019 o Ombudsmanu, koji reguliše organizaciju i rad Institucije Ombudsmana (IO), odgovornosti i način rada IO i reguliše postupke za podnošenje žalbi i njihovo istraživanje.

Institucija Ombudsmana predstavlja pravni mehanizam za zaštitu, praćenje i promociju osnovnih prava i sloboda fizičkih i pravnih lica od nezakonitih i nepravilnih činjenja ili nečinjenja javnih vlasti, institucija i lica ili drugih organa koji vrše javna ovlašćenja u Republici Kosovo i deluje kao Nacionalni mehanizam za sprečavanje torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja u svim mestima gde se drže lica lišena slobode, uključujući i policijsko zadržavanje, pritvor, boravak u zdravstvenim ustanovama, policijsko zadržavanje na graničnim prelazima, imigraciono zadržavanje i bilo kom drugom mestu gde se sumnja da ima kršenja ljudskih prava i sloboda.

Takođe, Ombudsman je mehanizam za jednakost, promociju, praćenje i podršku jednakog tretiranja, bez diskriminacije na osnovama zaštićenim Zakonom o ravnopravnosti polova i Zakonom o zaštiti od diskriminacije,  koji zajedno sa Zakonom o Ombudsmanu čine paket zakona o ljudskim pravima, koji je stupio na snagu u julu 2015.godine.

Ombudsman je nezavisan u obavljanju dužnosti i ne prihvata uputstva ili uplitanja od organa, institucija ili drugih autoriteta koji vrše vlast u Republici Kosovo. Kao nezavisna institucija upravlja se načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, supremacije ljudskih prava, poverljivosti i profesionalnosti.

U cilju identifikovanja problema i obezbeđivanja podataka o navodnim kršenjima, Ustav i Zakon o Ombudsmanu obavezuju svaki organ, ustanovu ili drugu vlast, koja vrši legitimnu vlast u Republici Kosovo, da odgovori na zahteve Ombudsmana i da mu podnesu sve tražene dokumente i podatke.

Ombudsman vrši istrage, daje preporuke, objavljuje izveštaje, i promoviše ljudska prava i slobode. U slučajevima kada istraga pravnih savetnika IO rezultira nalazima o kršenju ljudskih prava, Ombudsman može da zatraži dodatne informacije od državnih organa i da daje preporuke nadležnim organima. U slučajevima kada Ombudsman smatra da opšta praksa ili situacija nije u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima o ljudskim pravima, utiče na pojedinca ili šire, priprema specijalne izveštaje, koji obuhvataju i preporuke upućene Skupštini Kosova, u cilju poboljšanja stvorenog stanja i njegovog usklađivanja sa domaćim i međunarodnim standardima o ljudskim pravima.

Promovisanje i uticaj za unapređenje ljudskih prava i sloboda, Ombudsman može da učini i preko medija.

IO može da otvori istragu Ex Officio (bez pojedinačne žalbe) ukoliko postoji opravdana sumnja o kršenju ljudskih prava. Takođe ima za misiju da monitoriše usvojene politike i zakone od strane domaćih vlasti, obezbeđujući  da oni budu u skladu sa standardima o ljudskim pravima i zahtevima dobrog upravljanja.

Iako se IO bavi istragama u vezi sa dužinom sudskih postupaka u odlučivanju u predmetima, ne zamenjuje sud i ne može istraživati zločine direktno, ne može da menja rešenja suda ili da donosi obavezujuće odluke.

Ombudsman može da se predstavi u svojstvu prijatelja suda (amicus curiae) u parnicama koje se odnose na ljudska prava, rodnu ravnopravnost i zaštiti od diskriminacije.

Ombudsman može da pokrene pitanje pred Ustavnim sudom u skladu sa Ustavom i Zakonom o Ustavnom sudu.

Takođe, Ombudsman vrši svoja ovlašćenja i preko posredovanja i pomirenja.

IO se ne bavi istragom pitanja, u sporovima između privatnih lica.

Usluge koje pruža Institucija Ombudsmana su besplatne.

IO može da pruža dobre usluge i u vezi žalbi svojih građana, koje su upućene protiv organa javne vlasti van Kosova, i da iste prosledi relevantnim institucijama, (u većini slučajeva srodnim institucijama - Ombudsmana) u drugoj zemlji, ili bilo kojoj drugoj srodnoj instituciji.

Glavni izazov i cilj IO ostaju stvaranje i razvoj onog, što se naziva kulturom dobrog uparavljanja, koja podrazumeva dobro upravljanje, transparentnost i odgovornost javne uprave pred građanima Kosova, kao i opšte jačanje vladavine prava. Angažovanje IO u balansiranju odnosa između javne uprave i građana, kojima ova uprava treba da služi, ima  isti cilj. Preporuke Ombudsmana teže da donesu poboljšanja u standardima i kvalitetu usluga javne uprave prema građanima.

Težnja efikasne delatnosti Ombudsmana jeste jačanje poverenja ljudi u instituciju i upravu, obezbeđujući koherentnu relaciju između građanina i javne uprave. To je neophodno za funkcionisanje demokratije. Iz tog razloga, Ombudsman je deo onih institucija koje se smatraju  garancijom demokratije, pravnog sistema i ljudskih prava.

 

Žalbe fizičkih i pravnih lica mogu se uputiti IO jednostavnom procedurom i besplatno. Prijem žalbe se vrši u Centralnoj kancelariji i regionalnim kancelarijama IO. Ove žalbe mogu da se odnose na činjenja, nečinjenja ili odluke državnih organa, koje žalioci smatraju nepravednim ili nepovoljnim. Prilikom razmatranja takvih žalbi, postupci pravnih savetnika usmereni su  na pružanje pravnih saveta, upućivanje zahteva, nadležnim državnim organima, sudovima i drugim relevantnim institucijama, za pružanje podataka i informacija  u vezi sa podnetim žalbama, kao i nadzor određenih sudskih procedura. U slučajevima koji zahtevaju hitno postupanje, IO podnosi zahtev za privremenu meru. U ovom smislu, način delovanja se razlikuje, u zavisnosti od prirode pojedinačnih slučajeva.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll