REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

QERSHOR / JUN 2015

Dt /

Dat

Koha / Vreme

Komuna /

Opština

Av. i Pop. / Zëv. e AP

Omb. / Zam. Omb.

4

10.00

Graçanicë / Gračanica

Basri Berisha

4

13.30

Fushë Kosovë / Kosovo Polje

Basri Berisha

8

10.00

Pejë / Peć

Shqipe Ibraj – Mala

8

13.00

Klinë / Klina

Shqipe Ibraj – Mala

9

10.00

Skënderaj / Srbica

Basri Berisha

9

13.30

Drenas / Glogovac

Basri Berisha

9

10.00

Kaçanik / Kačanik

Isa Hasani

9

13.00

Hani i Elezit / Elez Han

Isa Hasani

9

10.00

Mamushë / Mamuša

Ibrahim Arslan

9

14.00

Dragash / Dragaš

Ibrahim Arslan

11

9.00

Prishtinë / Priština

Sami Kurteshi

15

11.00

Malishevë / Mališevo

Basri Berisha

15

13.30

Rahovec / Orahovac

Basri Berisha

16

10.00

Shtime / Štimlje

Ibrahim Arslan

16

13.30

Shtërpcë / Štrpce

Ibrahim Arslan

16

10.00

Ferizaj / Uroševac

Isa Hasani

16

13.00

Viti / Vitina

Isa Hasani

17

10.00

Prizren / Prizren

Basri Berisha

17

13.30

Suharekë / Suva Reka

Basri Berisha

23

10.00

Istog dhe Burgu i Dubravës /

Istok i Zatvor u Dubravi

Shqipe Ibraj – Mala

23

10.00

Gjilan / Gnjilane

Isa Hasani

23

13.00

Kamenicë / Kamenica

Isa Hasani

24

10.00

Gjakovë / Đakovica

Shqipe Ibraj – Mala

24

13.00

Deçan e Junik / Dečani i Junik

Shqipe Ibraj – Mala

25

9.00

Prishtinë / Priština

Sami Kurteshi

25

10.00

Partesh / Parteš

Ibrahim Arslan

25

13.00

Kllokot / Klokot

Ibrahim Arslan

26

10.00

Podujevë / Podujevo

Basri Berisha

26

14.00

Obiliq / Obilić

Basri Berisha

29

10.00

Vushtrri / Vučitrn

Ibrahim Arslan

29

13.00

Mitrovicë / Mitrovica

Ibrahim Arslan

30

10.00

Lipjan dhe Burgu i Lipjanit /

Lipljan i Zatvor u Lipljanu

Shqipe Ibraj – Mala

30

10.00

Ranillug / Raniluk

Isa Hasani

30

13.30

Novobërdë / Novo Brdo

Isa Hasani

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll