REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Galerija

Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të fëmijëve - 1 qershor 2014

1/19

01 Juni 2014

 • Udeo

2/19

01 Juni 2014

Gjatë vizitës së Avokatit të Popullit në SOS Fshatin e Fëmijëve në Prishtinë, me rastin e 1 Qershorit

 • Udeo

3/19

01 Juni 2014

Gjatë vizitës së Avokatit të Popullit në SOS Fshatin e Fëmijëve në Prishtinë, me rastin e 1 Qershorit

 • Udeo

4/19

01 Juni 2014

Gjatë takimit të Avokatit të Popullit me fëmijët në SOS Fshatin e Fëmijëve në Prishtinë, me rastin e 1 Qershorit ( hijezimi i fotove është bërë në respektim të rendit shtëpiak të SOS Fshatit)

 • Udeo

5/19

01 Juni 2014

 • Udeo

6/19

01 Juni 2014

Me fëmijët e Mitrovicës, në shënim të Ditës Ndërkombëtare të fëmijëve

 • Udeo

7/19

01 Juni 2014

 • Udeo

8/19

01 Juni 2014

Gjilan, në shënimin e Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve

 • Udeo

9/19

01 Juni 2014

 • Udeo

10/19

01 Juni 2014

 • Udeo

11/19

01 Juni 2014

 • Udeo

12/19

01 Juni 2014

 • Udeo

13/19

01 Juni 2014

 • Udeo

14/19

01 Juni 2014

 • Udeo

15/19

01 Juni 2014

 • Udeo

16/19

01 Juni 2014

 • Udeo

17/19

01 Juni 2014

 • Udeo

18/19

01 Juni 2014

 • Udeo

19/19

01 Juni 2014

 • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel: 
+381 (0) 28 30 138, Adresa:
Trg Agim Hajrizi, bb, zgrada Regionalne poreske administracije Rad sa strankama:
08:00 - 16:00
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel: 
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:      
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll