REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Archieve

Archieve

Klasifiko lajmet në bazë të muajit dhe vitit

JA FE MA AP MA JU JI AU SEP OKT NOV DEC
2002 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
2003 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2004 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2006 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1
2007 0 1 0 0 2 2 3 2 4 3 1 3
2008 3 5 0 4 3 0 1 1 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
2010 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0
2011 0 0 1 0 0 1 1 0 3 7 7 4
2012 8 5 3 6 3 6 3 1 5 2 10 7
2013 11 3 1 4 4 6 2 0 2 2 0 2
2014 2 2 2 2 4 5 2 1 1 2 3 5
2015 2 5 4 2 2 3 3 3 5 13 8 6
2016 4 3 5 6 3 6 1 6 6 8 12 7
2017 4 5 3 9 8 6 3 2 10 7 8 13
2018 5 4 10 6 9 5 0 0 0 0 0 0

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll