REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Archieve

Archieve

Klasifiko lajmet në bazë të muajit dhe vitit

JA FE MA AP MA JU JI AU SEP OKT NOV DEC
2002 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
2003 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2004 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2006 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1
2007 0 1 0 0 2 2 3 2 4 3 1 3
2008 3 5 0 4 3 0 1 1 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
2010 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0
2011 0 0 1 0 0 1 1 0 3 7 7 4
2012 8 5 3 6 3 6 3 1 5 2 10 7
2013 11 3 1 4 4 6 2 0 2 2 0 2
2014 2 2 2 2 4 5 2 1 1 2 3 5
2015 2 5 4 2 2 3 3 3 5 13 8 6
2016 4 3 5 6 3 6 1 6 6 8 12 7
2017 4 5 3 9 8 6 3 2 10 7 8 13
2018 5 4 10 6 9 5 0 0 0 0 0 0

  Kancelarije ombudsmana

  Mitrovica
  Peć
  Priština
  Đakovica
  Gnjilane
  Gračanica
  Urosevac
  Prizren

  Regionalna kancelarija u Mitrovici

  Tel: 
  +383 (0) 28 530 138, Adresa:
  Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
  08:30 - 15:30
  Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
  + 377 (0) 45 455 319
  + 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
  Ul."Sami Frashëri" bb.
  Bosnjačko naselje,
  Zgrada KKA na severu Mitrovice

  Regionalna kancelarija u Peći

  Tel: 
  +381 (0)39 432 931 Adresa:
  Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
  08:00 - 16:00

  Glavna kancelarija u Prištini

  Besplatni poziv za stranke 
  0800 15555
  Tel: 
  +381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
  Fax: +381 (0) 38 223 790
  E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
  Adresa glavne kancelarije:
  Institucija Ombudsmana
  Ul. “MIGJENI”, br. 21 
  10000 Priština, KOSOVO
  

  Regionalna kancelarija u Đakovici

  Tel:

  +381 (0)390 327 698 Adresa:
  Ul. "Ismail Qemaili"
  (bivsa zgrada katastra)

  Rad sa strankama:
  08:00 - 16:00

  Regionalna kancelarija u Gnjilanu

  Tel: 
  +381 (0)280 320 843 Adresa:
  Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
  08:00 - 16:00

  Regionalna kancelarija u Gračanici

  Tel:      
  +381 (0) 38 65 118
  +377 (0) 44 367 719
  +381 (0) 64 37 11 137

  Adresa:
  ul."Car Lazar" b.b.
  
  Rad sa strankama:
   08:00 - 16:00

  Tel: 
  +381 (0)290 326 032 Adresa:
  Zgrada Opštine Rad sa strankama:
  08:00 - 16:00

  Regionalna kancelarija u Prizrenu

  Tel: 
  +381 (0)29 222 138 Adresa:
  Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
  08:00 - 16:00

  Istraživanje

  *no_active_poll