REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Archieve

Archieve

Klasifiko lajmet në bazë të muajit dhe vitit

JA FE MA AP MA JU JI AU SEP OKT NOV DEC
2002 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
2003 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2004 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2006 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1
2007 0 1 0 0 2 2 3 2 4 3 1 3
2008 3 5 0 4 3 0 1 1 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
2010 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0
2011 0 0 1 0 0 1 1 0 3 7 7 4
2012 8 5 3 6 3 6 3 1 5 2 10 7
2013 11 3 1 4 4 6 2 0 2 2 0 2
2014 2 2 2 2 4 5 2 1 1 2 3 5
2015 2 5 4 2 2 3 3 3 5 13 8 6
2016 4 3 5 6 3 6 1 6 6 8 12 7
2017 4 5 3 9 8 6 3 2 10 7 8 13
2018 4 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0

    Kancelarije ombudsmana

    Mitrovica
    Peć
    Priština
    Đakovica
    Gnjilane
    Gračanica
    Urosevac
    Prizren

    Regionalna kancelarija u Mitrovici

    Tel:  
    +381 (0) 28 530 138, Adresa:
    Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
    08:30 - 15:30
    Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
    + 377 (0) 45 455 319
    + 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
    Ul."Sami Frashëri" bb.
    Bosnjačko naselje,
    Zgrada KKA na severu Mitrovice

    Regionalna kancelarija u Peći

    Tel:  
    +381 (0)39 432 931 Adresa:
    Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
    08:00 - 16:00

    Glavna kancelarija u Prištini

    Besplatni poziv za stranke 
    0800 15555
    Tel: 
    +381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
    Fax: +381 (0) 38 223 790
    E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
    Adresa glavne kancelarije:
    Institucija Ombudsmana
    Ul. “MIGJENI”, br. 21 
    10000 Priština, KOSOVO
    

    Regionalna kancelarija u Đakovici

    Tel:

    +381 (0)390 327 698 Adresa:
    Ul. "Ismail Qemaili"
    (bivsa zgrada katastra)

    Rad sa strankama:
    08:00 - 16:00

    Regionalna kancelarija u Gnjilanu

    Tel: 
    +381 (0)280 320 843 Adresa:
    Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
    08:00 - 16:00

    Regionalna kancelarija u Gračanici

    Tel:           
    +381 (0) 38 65 118
    +377 (0) 44 367 719
    +381 (0) 64 37 11 137

    Adresa:
    ul."Car Lazar" b.b.
    
    Rad sa strankama:
     08:00 - 16:00

    Tel: 
    +381 (0)290 326 032 Adresa:
    Zgrada Opštine Rad sa strankama:
    08:00 - 16:00

    Regionalna kancelarija u Prizrenu

    Tel: 
    +381 (0)29 222 138 Adresa:
    Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
    08:00 - 16:00

    Istraživanje

    *no_active_poll