REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

15.1.2013

Zëvendës avokati i IAP-së takoi përfaqësuesit e Njësisë Mobile të EULEX-it për Çështje të Drejtësisë

15 janar 2013 - Zëvendësi i Avokatit të Popullit, z. Isa Hasani,i shoqëruar nga Drejtori i Departamentit të Hetimeve të IAP-së, z. Tafil Rrahmani takoi z.Kristoph Herbst dhe Hubert Van Eck, nga Njësia Mobile e EULEX-it për Çështjet e Drejtësisë (MMU).
Takimi u mbajt me kërkesën e zyrtarëve te EULEX-it dhe kishte ne fokus ankesat e qytetarëve të paraqitura në IAP, ne rastet kur institucionet e Kosovës kanë shkelur të drejtat e qytetarëve të Kosovës në lidhje me shfrytëzimin e gjuhëve zyrtare në rastin e ndonjë procedure gjyqësore penale, por edhe bashkëpunimit në të ardhmen.
Z. Hasani njoftoi se në IAP numër i madh i ankesave i përkasin gjyqësorit dhe se shumica e tyre kanë të bëjnë me zvarritjet e procedurave nga ana e gjykatave. Sa i përket përdorimit të gjuhëve ka ankesa te karakterit të ndryshëm, sipas fushave dhe institucioneve. Në përgjithësi sa i përket përdorimit të gjuhës ne gjykata ne rastet penale, me përjashtim te ndonjë rasti, respektohet përdormi i gjuhëve zyrtare për palët në procedurat gjyqësore.
Dyanshëm u shpreh gatishmëria e bashkëpunimit të mëtutjeshëm, në përmbushje të misionit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, të garantuara me aktet normative në vend dhe në pajtim me standardet ndërkombëtare.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.