REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

15.9.2002

Vizita e Ombudspersonit ne Cernice te Gjilanit

Gjate vizites ne Cernice te Gjilanit, Ombudspersoni eshte takuar me perfaqesuesit serbe dhe me ata amerikane.

Ombudspersoni i Kosovës z. Marek Antoni Nowicki me bashkpuntorët e tij e vizituan fshatin Cërnicë të Gjilanit, ku me përfaqsuesit Serb si dhe me administratorin rajonal Pasqualino Vendecchia dhe me përfaqsuesin e KFOR-it Amerikan biseduan për problemin e sigurimit të përcjelljës në shkollë e një grup nxënesi serb.
Përfqsuesit të KFOR-it e informuan Ombudspersonin mbi planin e tyre për të zgjedhur kët problem të nxënve serb në kët fshat. Ashtu që KFOR-i do të krijoj në zonë sigurie për levizjën e lirë të nxënësve Serb, të cilët afër dhjet javë nuk muajnë të zhvillojnë mësimin në shkollë.
Z. Nowicki, Ombudspersoni i Kosovë pas bisedimeve, kërkoi që të gjitha strukturat e interesuar punojnë në eliminimit e këtij problemi dhe që nxënësit të fillojnë të shkojnë në shkollë.
Po ashtu Ombudspersoni i Kosovës dje e vizitoi fshatërat Biça dhe Graboc të komunës Burimit. Këto janë fshatërat ku pas fshatit Osojane, refugjatët Serb nga Sërbia do të kthehen.
Z. Nowicki gjatë kësaj vizite bisedoi me përfasuesit familjeve Serbë të cilët kanë vendosur të kthehën në vendet e tyre, si dhe me përfqsuesit të KFOR-it dhe UNHCR, për kushtet e kthimit dhe realizimin e projektit të ndërtimit e 42 shtëpive për refujgatë serb, ku një pjesë e tyre momentalisht jeton nën tenda.
Kryefamiljarët serb duke shprehur gëzimin që pas tre vite kthehën në fshatrat e tyre, po ashtu Ombudspersonin e njoftuan me problemin e ujit, ushqimit, shëndetësisë si dhe shkollimit të fëmijve tyre.
Ombudspersoni i Kosovës shprehu besimin e tij se autoritet kompentete dhe përgjgësit e këtij projekti do të punojnë në eliminimin e këtyre problemeve si dhe në ralizimin e projektit të ndërtimit shtëpive për refugjatët.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.