REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

19.12.2006

VIZITA E Z. ENVER KURTOLONIT NE IOK

Administratori i personave të shurdhër z. Enver Kurtoloni, sot vizitoi Institucionin e Ombudspersonit të Kosovës, ku u takua me z. Hilmi Jasharin, Ushtrues i detyrës së Ombudspersonit

INSTITUCIONI I OMBUDSPERSONIT në KOSOVË
Gjatë takimit, Administratori i personave të shurdhër z. Enver Kurtoloni me ndihmën interpretuesës të gjuhës së shenjave, prezantoi situatën e të njerëzve të kësaj kategorie në shoqërinë kosovare.
Z. Kurtoloni duke informuar z. Jasharin me problemet dhe vështërsit me të clët balafaqohen në jetën e përditshme, vuri në dukje moskënaqsinë me interesimin e shoqërisë për problemet e tyre, si dhe brengosjen për sjeljet diskriminuese ndaj njerëzve të kësaj kategorie

U.d. z. Hilmi Jashari pas këtij takimi në bazë të dëshmive të prezantuara nga Administratori z. Kurtoloni, vendosi që hapë hetime lidhur me pretendimet lart të cekura, duke theksuar si shqetësuese për një shoqëri kur kjo kategori e personeve nuk mund të realizoj të drejtat themelore, ku në mungesë të interpretëve të shenjave dhe për problemet tjera të përdisthsme, nuk mund ti kryen punë në institucionet administrative.
Gjatë këtij takimi Z. Jashari, theksoi se është obligim i institucioneve që të krijojnë kushte në të cilat kjo kategori e personave nuk do të ndihej të diskriminuar në shoqëri.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.