REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

15.11.2007

Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit iu bën thirrje institucioneve të Kosovës për respektimin e lirisë së të shprehurit

Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit z. Hilmi Jashari ka shfaqur brengat serioze pas publikimit në media, veprimet e ndërmarra nga Institucionet e Kosovës ndaj Organizatave jo-qeveritare me rastin e publikimit të biografive të kandidatëve që garojnë për zgjedhjet parlamentare të 17 nëntorit 2007.
Ditë më parë koalicioni i OJQ-ve „Shoqëria civile për parlament të pastër“ i ka publikuar raportet për kandidatët, të cilët ata i konsiderojnë të padenjë, për zgjedhjet e 17 nëntorit, në mesin e të cilëve një numër i kandidatëve dalin nga koalicioni aktual qeverisës në Kosovë. Si kundër përgjigjje ndaj këtij akti, Qeveria e Kosovës gjegjësisht Ministria e pushtetit lokal, ka kryer një kontroll të brendshëm financiar të OJQ-së „Çohu“ .
“Liria e shprehjes së mendimit, tubimit dhe organizimit janë principe themelore të të drejtave të njeriut dhe kanë një rëndësi të veçantë për funksionimin e çdo shoqërie demokratike kudo në botë“ tha Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit z. Hilmi Jashari pas aksioneve dhe deklaratave që janë bërë nga institucionet qeveritare pas publikimit të listës së këtyre emrave dhe biografive. Z Jashari poashtu tha se“ Kosova në këto momente duhet të dëshmojë më fuqishëm se kurëdoherë se është në gjendje t’i ruaj, mbrojë dhe t’i respektojë vlerat themelore për shoqëri demokratike të cilën synon të ndërtojë“.
Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit z Hilmi Jashari poashtu tha se „sipas standardeve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut , kufinjtë e lejushmërisë së kritikës në raport me qeverinë duhet të jenë më të gjërë. Në shoqëritë demokratike, veprimet dhe mosveprimet qeverisëse duhet të jenë objekt kontrolli jo vetëm i gjykatave dhe i legjislativit por edhe i mediave dhe opinionit publik, dhe për këtë arsye Qeveria duhet të jetë e matur në përdorimin e çfarëdo sanksioni“.
Z. Jashari potencon se kritika publike në rrethana të frymës demokratike ku sundon ligji duhet konsideruar si pjesë të pandashme të zhvillimit të shoqërisë që synon të ngrit nivelin e përgjegjshmërisë së pushtetit.
Prandaj, Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit kritikon ndërmarrjen e masave nga ana e institucioneve relevante të cilat mund të kenë ndikim në kufizimin e aftësisë dhe mundësisë së ngritjes të çfarëdo shqetësimi publik nga ana e OJQ-ve.
Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit i bën thirrje të gjitha institucioneve në Kosovës që të respektojnë të drejtat e njeriut të cilat garantohen në bazë të instrumenteve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, veçanërisht gjatë kohës së zgjedhjeve, dhe për më tepër të nxisin dialogun ndërmjet shoqërisë civile.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.