REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

08.2.2008

Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit bën thirrje për përfundimin e procesit gjyqësor në rastin “Albin Kurti”

Pas rrjedhës së seancës gjyqësore të datës 07.02.2007 në rastin e Albin Kurtit me ç’rast Oda e Avokatëve të Kosovës refuzoi që të caktonte edhe një jurist tjetër për të mbrojtur zotëri Kurtin, niveli i disbalancit të fuqive në mes të prokurorise dhe të të paditurit arriti kulminacionin. Në rrethanat e krijuara, me qëllim të evitimit të shkeljes së të drejtës së z. Kurtit për mbrojtje ligjore adekuate, gjykata vendosi që ta suspendojë procesin.
Ushtruesi i detyës së Ombudspersonit z. Hilmi Jashari duke qenë në njohuri për rrjedhën e tërë procesit gjyqësor kundër z. Albin Kurtit që nga fillimi i tij, konsideron se, rasti i djeshëm ka dëshmuar edhe një herë se legjislativi në Kosovë nuk e ka respektin e merituar. Kjo vjen si rrjedhojë e mos-respektit të treguar na ana e avokatëve, nga të cilët, në bazë të profesionit të tyre kërkohet mbajtja dhe ruajtja e ligjit në Kosovë.
Oda e Avokatëve të Kosovës, duke refuzuar caktimin e avokatëve për mbrojtjen e të pandehurit, ka parandaluar në mënyrë efektive zbatimin adekuat të drejtësisë. Nga situata e krijuar, z. Kurti edhe më tej mbetet i akuzuar, mirëpo gjykata kompetente është e privuar nga zbulimi nëse ai është i fajshëm apo i pafajshëm për krimet e ngritura në aktakuzë.
Sipas z. Jashari, sjelljet e tilla nuk përkojnë me ligjin e zbatueshëm në Kosovë. Sipas Nenit 73, paragrafit 1 të Procedurës së Përkohshme të Kosovës për Kodin Penal, kërkohet që i pandehuri të ketë të ashtuquajturën “ mbrojtje të obligueshme” për rastet e tilla për shkak të gravitetit të akuzës, rrethanave dhe gjatësisë së hejqjes së lirisë që mund të pasojë. Qëllimi i kësaj kërkese është që të sigurojë parimin e barazisë së armëve në mes të prokurorisë dhe mbrojtjes me qëllim të debatimit të aspekteve ligjore para gjykatës, ngase të pandehurit rrallherë kanë njohuri të mjaftueshme ligjore për të debatuar rastin e tyre me prokurorinë.
Kurse, në rastin konkret, në bazë të akuzave që janë ngritur në rastin e z. Kurtit, denimi mund të qonte deri në më shumë se tetë vjet heqje lirie.
Duke shprehur shqetësimet e tij, lidhur me rrjedhën e procesit në fjalë, Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit z. Hilmi Jashari iu bën thirrje të gjitha organeve dhe autoriteteve kompetente që të gjejnë një zgjidhje të shpejtë lidhur me këtë çështje, në mënyrë që më në fund të mirret një vendim në procesin gjyqësor kundër z. Albin Kurtit.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.