REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

10.12.2007

Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit : Mos-zgjidhja e statusit final rrezikon të drejtat e njeriut në Kosovë

Gjatë konferencës për shtyp të mbajtur me rastin e 10 dhjetorit, Ditës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit z. Hilmi Jashari bëri një vlerësim të përgjithshëm lidhur me shkallën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në Kosovë dhe gjithashtu potencoi faktorët të cilët ndikojnë ne pakënaqësinë e qytetarëve në përgjithësi lidhur me të drejtat e tyre.
„Përveq zhvillimit ekonomik dhe social, zvarritja e statusit final të Kosovës vështirëson edhe integrimin e komuniteteve në shoqërinë kosovare si dhe zhvillimin e demokracisë në Kosovë“ tha z. Jashari, për herë të parë, duke iu referuar procesit të gjatë për definimin e statusit final të Kosovës.
Vetëm gjatë periudhës kohore 2006-2007, përafërsisht 5.000 persona kanë kontaktuar Institucionin e Ombudspersonit për të paraqitur ankesa të ndryshme në adresë të Institucioneve të Kosovës
„Duke pasë parasysh numrin e madh të ankesave që i drejtohen Institucionit të Ombudspersonit për çdo ditë si dhe natyrën e këtyre ankesave, mund të konstatojmë se respektimi i të drejtave të njeriut në Kosovë nuk është në nivel të kënaqshëm „ tha Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit z Jashari duke shtuar se „ shumë nga këto ankesa vijnë si rrjedhojë e përqendrimit të liderëve institucional kryesisht në procese politike për zgjidhjen e statusit final dhe mungesën e kohës së tyre për trajtimin e problemeve me të cilat ballafaqohen qytetarët e Kosovës“.
Sipas z.Jasharit, për respektim më të denjë të të drejtave të njeriut në Kosovë, është mëse i domosdoshëm harmonizimi i legjislativit dhe funksionimi i drejtë i gjyqësorit. Prandaj, ai i bëri thirrje Qeverisë së ardhshmë të Kosovës që të sigurojë mbështetje më të madhe për sistemin e drejtësisë dhe të cajtojë si prioritet krijimin e gjykatës kushtetuese si dhe përmirësimin e kushteve të punës për gjyqtarë.
Segment tjetër i rëndësishëm për avancimin e të drejtave të njeriut në Kosovë, sipas z. Jasharit është ngritja e përgjegjësisë së qeverisjes në pushtetit qendror si dhe atë lokal, si dhe harmonizimi i instrumenteve ligjore të zbatueshme në Kosovë.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.