REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

06.2.2008

Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit Hilmi Jashari vizitoi aktivistin e lëvizjes ”Vetëvendosje” Albin Kurtin

Gjatë vizitës në Qendrën e Paraburgimit në Prizren, U.d i Ombudspersonit z. Hilmi Jashari u takua me aktivistin e “Vetëvendosje”-s Albin Kurtin me të cilin bisedoi për kushtet në këtë qendër të paraburgimit në përgjithësi si dhe për trajtimin e tij nga sistemi i drejtësisë në veçanti.
Z. Kurti, njoftoi U.d të Ombudspersonit lidhur me pamundesinë e vazhdueshme per mbrojtje adekuate duke marrë parasysh se deri me tani, gjatë procesit për gjykimin e tij janë emeruar 6 mbrojtës prej te cilëve disa kanë refuzuar te mirren me rastin, një është shfuqizuar per arsye procedurale kurse një tjetër është përjashtuar.
Për Ushtruesin e detyrës së Ombudspersonit kjo çeshtje paraqet shqetesime serioze për shkak të pabarazisë së armëve me prokurorinë. Z. Jashari poashtu ka shfaqur dyshimin se caktimi i seancës së datës 5 shkurt 2008 brenda një periudhë një javore nga seanca e fundit nuk siguron hapësirë për përgatitje për sigurimin e mbrojtjes adekuate efektive.
Sipas Albin Kurtit, i cili fillimisht ishte sjellur në këtë qendër paraburgimi si i burgosur i kategorisë A, dëshmi për pohimet e tij lidhur me këtë proces janë edhe faktet filmike të gjata rreth tridhjetë orë që gjykata duhet t’i shqyrtojë brenda njëzet e katër orëve, kohë kjo kur pritet të mbahet seanca gjyqësore kundër tij.
Z. Jashari e informoi z. Kurti se rikthimi i kompetencave të Ombudspersonit nga ana e UNMIK-ut për hetime ndaj anëtarëve të këtij misioni, ka hapur mundësinë për përfundimin e hetimeve të filluara nga ana e Institucionit të Ombudspersonit lidhur me protestat e 10 shkurtit 2007 duke i përfshirë edhe anëtarët e UNMIK-ut.
Gjatë vizitës në qendrën e paraburgimit në Prizren, z. Jashari poashtu ka evidentuar probleme të tjera që nuk përputhen me standarded ndërkombëtare për burgjet siq është mbipopullimi i dhomave , mungesa e dritës së mjaftueshmë natyrore, etj. Lidhur me këto çështje, U.d i Ombudspersonit do t’i drejtohet autoriteteve kompetente për ndërmarrjen e masave urgjente
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.