REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

01.10.2007

Ushtruesi i detyrës së Ombduspersonit: Trajtimi i të moshuarve në Kosovë – larg standardeve të dinjitetshme!

Vizita U.D të Ombudspersonit në Shtëpinë e pleqve në Prishtinë me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Personave të moshuar.
Ndonëse ka përpjekje për përmirësimin e gjendjes së përgjithshme të personave të moshuar në Kosovë, momentalisht, pozita e tyre në shoqërinë Kosovare mund të konsiderohet e mjerë.
Përveç mungesës së pagesës së kontributit jetësor për rreth 130.000 sosh dhe ndihmës sociale të mirëfilltë, personave të moshuar në Kosovë iu mungon vëmendja e duhur nga organet qeveritare të nivelit qendror dhe lokal.
Personat e moshuar janë një pjesë e vlefshme e shoqërisë sonë dhe duhet të trajtohen si të tillë si dhe duhet të krijohet një klimë më e përshtatshme për të siguruar kushte më të dinjitetshme për të gjithë të moshuarit. tha Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit z. Hilmi Jashari.
Gjatë vizitës që i bëri shtëpisë së pleqve në Prishtinë, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Personave të Moshuar, Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit është njoftuar për së afërmi me gjendjen e atyre që ndodhen nën kujdesin publik si dhe është informuar lidhur me problemet me të cilën ballafaqohen që të dyja palët.
Drejtoresha e shtëpisë së personave të moshuar në Prishtinë, z. Raze Aliqkaj, u shpreh e kënaqur me përkushtimin që ka Ministria e Mirëqenies Sociale ndaj kësaj shtëpie për përkujdesjen e 108 personave, 15 prej të cilëve janë minoritarë. Mirëpo, Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit, konsideron se duhet të merren masa për trajtim adekuat të personave me nevoja të veçanta dhe aftësi të kufizuara si dhe të bëhet pagesa e kontributit për të gjithë ata që i përmbushin kriteret e përcaktuara me ligj në bazë të meritave të tyre.
z. Jashari tha se përmirësimi i mirëqenies për të moshuarit është i domosdoshëm dhe mund të arrihet në baze të mundësimit të participimit të plotë të të moshuarve në të gjitha proceset demokratike.
Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit kërkon nga Qeveria dhe autoritetet lokale, organizatat jo-qeveritare dhe vullnetarët që të kontribuojnë përkrahjen dhe kujdesin e personave të moshuar brenda familjes dhe komunitetit. Qeveria, poashtu, duhet të zhvillojë programe stimuluese për aktivitete vullnetare.
Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit poashtu kërkon nga autoritetet lokale dhe qendrore që të mundësojnë pjesëmarrjen aktive të të moshuarve në formulimin dhe implementimin e politikave, duke i përfshirë edhe ato që veçanërisht ndikojnë në jetën e tyre.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +381 (0) 28 530 138
Rruga Rruga " Afrim Zhitia" n/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 and 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.