REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

27.7.2007

Ushtruesi i detyrës së Ombduspersonit: Jetët në rrezik për shkak të mosfunksionimit të aparatit mjeksor

Ushtruesi i detyrës z. Hilmi Jashari shpreh brengën e madhe lidhur me dështimin e Qeverisë së Kosovës për sigurimin e funksionimit të aparatit koronarografik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Aparati i blerë në vitin 2003, me çmim prej mbi 1.3 milion eurove, është i destinuar për të bërë skenimin e zemrës së pacientëve që janë në gjendje potenciale të rrezikshme për jetë. Përdorimi i tij, veçanërisht është i rëndësishëm për pacientët që nuk kanë mundësi të dalin jashtë vendit për trajtim mjeksor. Sot, rreth katër vjet më vonë nga blerja e tij, aparati ende nuk është funksional.
´´QKUK posedon teknologji të klasës botërore që do të mund të shpëtonte jetën e pacientëve të sëmurë nga zemra e cila nuk mund të funksionojë pa një monitor specifik dhe mjetet programuese që nuk do të kushtonin më shumë se disa mijëra euro. Siatuata është absurde dhe shqetësuese´´ tha z. Jashari sot.
Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit ka filluar hetimet rreth këtij rasti në qershor të vitit 2006, duke kërkuar informata nga Ministri i Shëndetësisë për veprimet që ishin planifikuar për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Ministri është përgjigjur në korrik të vitit 2006 duke siguruar se paisjet e nevojshme për funksionalizimin e aparatit koronarografik do të bliheshin ´´së shpejti´´.
Pasi që Ministria kishte dështuar për të ndërmarrë ndonjë veprim gjatë muajve pasues, Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit ka përsëritur kërkesën e tij në letrat e drejtuara në adresë të Kryeministrit Çeku në shkurt dhe qershor 2007.
Përkundër kërkesave të përsëritura gjatë 12 muajve, aparati koronarografik në QKUK ende nuk është funksional.
Ushtruesi i detyrës së Ombudspersont i bën thirrje Kryeministrit dhe Ministrit të Shëndetësisë, në bashkëpunim me QKUK-në, të ndërmarrin hapa urgjent për ta zgjidhur këtë çështje. Duke përfunduar, ai ka thënë se ´´ në vend të evitimit të masave urgjente, përgjegjësit për blerjen e paisjeve jo të shtrenjta, mund të shpëtojnë jetë´.
Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit do të vazhdojë me monitorimin e kësaj çështjeje deri në arritjen e zgjidhjes përfundimtare.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.