REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

17.10.2007

Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit i bën thirrje autoriteteve qëndrore për rishqyrtimin urgjent të strategjisë për eliminimin e varfërisë në Kosovë

Dita ndërkombëtare për eliminimin e varfërisë e gjen Kosovën në top listë të vendeve më të varfëra në botë, pothuajse në të njejtën pozitë që ishte edhe pas konfliktit të vitit 1999.
Sipas analizave të disa organizatave të ndryshme ndërkombëtare, në Kosovë më shumë se 12% e popullatës jetojnë në varfëri ekstreme kurse rreth gjysma e saj janë të ndikuar nga varfëria. Kjo ka ndikuar edhe në disponimin e përgjithshëm të popullatës si dhe në vullnetin e një numri të madh të tyre që të migrojnë nëpër vendet e jashtme nesë iu jipet mundësia.
Duke i marrë në konsideratë këto statistika, Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit z. Hilmi Jashari ka vizituar zonën më të prekur nga varfëria në Kosovë, atë të Skenderajt me ç´rast ka parë për së afërmi familjet që jetojnë me më pak se një euro në ditë. Sipas Konventës Ndërkombëtare për të Drejta Ekonomike, Sociale dhe Kulturore e cila aplikohet në mënyrë të drejtëpërdrejtë në Kosovë përmes rezolutës së UNMIK-ut 1999/24 Institucionet shtetërore duhet të njohin të drejtën e të gjithë qytetarëve për një standard adekuat të jetesës duke e përfshirë ushqimin, veshëmbathjen dhe strehimin adekuat, si dhe përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve të jetesës. Institucionet shtetërore duhet të ndërmarrin hapa konkret për të siguruar realizimin e kësaj të drejte.
“Qeveria e Kosovës duhet të ndërmarrë masa urgjente për lehtësimin e gjendjes së familjeve skamnore në Kosovë. Nuk janë të gjitha çështjet të lidhura me statusin final, andaj është e domosdoshme që urgjentisht të rishqyrtohen prioritetet për elimiminim e varfërisë dhe të fillojë implementimi i tyre pasi që faktet tregojnë se strategjia e deritashme nuk është treguar e suksesshme” tha z Hilmi Jashari gjatë vizitës në strehimoren e përbashkët të 13 familjeve në Prekaz.
“75 euro ndihmë sociale nuk më dalin as për ilaçe për 9 anëtarët e familjes, prandaj jam i detyruar që të mbledh ushqim dhe veshëmbathje nëpër kontenjerë të bërrlogut vetëm për të mbijetuar” i tha njëri nga banorët e qendrës kolektive të Skenderajt, Ushtruesit të Detyrës së Ombudspersonit z. Hilmi Jasharit.
Banorët e kësaj ane që u takuan me Ushtruesin e detyrës së Ombudspersonit thanë se jeta e tyre, ndonëse e vështirë, po u vështirësohet akoma më shumë nga dita në ditë si rrjedhojë e ngritjes së çmimeve të artikujve ushqimor. Andaj ata kërkuan nga Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit që të bëhet zëri i tyre për të kërkuar të drejtën e tyre për një jetë të dinjitetshme.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.