REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

11.2.2007

Ushtruesi i Detyrës së Ombudspersonit bën thirrje për hetime të shpejta të hollësishme dhe të pavarura lidhur me vdekjen e protestuesve

Ushtruesi i Detyrës së Ombudspersonit, z. Hilmi Jashari, i ka shprehur ngushëllimet e tij familjeve të dy qytetarëve të cilët humbën jetën gjatë protestave të djeshme të mbështetësve t&
Ushtruesi i Detyrës së Ombudspersonit, z. Hilmi Jashari, i ka shprehur ngushëllimet e tij familjeve të dy qytetarëve të cilët humbën jetën gjatë protestave të djeshme të mbështetësve të lëvizjes “Vetëvendosje”.
Përveç hetimeve që do të bëhen nga Institucioni i Ombudspersonit në Kosovë lidhur me rrethanat që sollën deri te vdekjet, Ushtruesi i Detyrës së Ombudspersonit, z. Hilmi Jashari, do ti dërgojë letër Kryeministrit, Ministrave të Punëve të Brendshme dhe të Drejtësisë, si dhe PSSP-së, me të cilën do të kërkojë që të bëhen hetime të shpejta, të hollsishme dhe plotësisht të pavarura lidhur me protestat e djeshme dhe vdekjet.

“Duhet të ketë një element të mjaftueshëm të vështrimit publik në rrethanat lidhur me vdekjet,” tha z. Jashari sot. “Autoritetet ia kanë borxh këtë jo vetëm familjeve të prekura, por edhe publikut më të gjërë, në interes të ruajtjes së besimit të publikut që autoritetet janë të përkushtuara ndaj sundimit të ligjit.”

Ushtruesi i Detyrës së Ombudpersonit përsëriti që hetimet, ndonëse duhet të jenë të shpejta, duhet të zhvillohen me kujdes dhe t’i kushtojnë vëmendje të veçantë asaj se çka vihet në pyetje: e drejta e aktivistëve që të ushtrojnë të drejtën e tyre për t’u shprehur në një shoqëri demokratike.

“Çfarëdo gjetjesh që të dalin nga këto hetime, ngel fakti që dy jetë njerëzish janë humbur gjatë protestave të djeshme,” tha z. Jashari. “Prandaj, hetimet duhet të sigurojnë që një tragjedi e tillë mos të përsëritet më”.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.