REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

15.5.2008

U.d i Ombudspersonit priti Komisionerin e Qeverisë Gjermane për të Drejta të Njeriut dhe Ndihmë Humanitare

Me qëllim të njohjes për së afërmi me nivelin e respektimit të të drejtave të njeriut në Kosovë dhe me problmet që i prekupojnë qytearët në përgjithësi, Komisioneri i Qeverisë Federale të Gjermanisë për të Drejta të Njeriut dhe Ndihmë Humanitare z. Gunter Nooke i shoqëruar nga Zv/ambasadori gjerman në Kosovë z. Eckart Blaurock kanë vizituar Institucionin e Ombudspersonit me ç’rast janë takuar me U.d të Ombudspersonit z. Hilmi Jashari.
Përveç mandatit të Ombudspersonit, delegacioni gjerman u interesua për problemet e qytetarëve të Kosovës, veçanërisht të komuniteteve pakice me theks të veçantë tek ai serb si dhe për angazhimet e qeverisë së Kosovës për avancimin e pozitës së tyre.
U.d i Ombudspersonit z. Hilmi Jashari e njoftoi Komisionerin Gunter Nooke se problemet kryesore në Kosovë rrjedhin si pasojë e mosfunksionimit adekuat të tri shtyllave kryesore të pushtetit siç janë sistemi ligjor, gjyqësori dhe administrata.
Z. Jashari poashtu ngriti shqetësimin për konfuzionin ligjor që është krijuar në Kosovë si rrjedhojë e implikimit të pesë sistemeve ligjore.
Ndër temat e ngritura të takimit ishte edhe mos-definimi aktual adekuat i përgjegjësive UNMIK-EULEX-QEVERI që sipas Jasharit paraqet shqetësim dhe huti tek qytetarët e Kosovës kur kanë të bëjnë me adresimin e ankesave dhe çështjeve të tyre dhe që kontribuon në masë të shtuar edhe në rritjen e papërgjegjshmërisë së Qeverise.
Të dyja palët u pajtuan se Qeveria e Kosovës duhet të bëjë më tepër për ngritjen e nivelit ekonomiko-social si dhe të gjindet një mënyrë më e mirë për informimin e qytetarëve lidhur me të drejtat e tyre.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.