REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

03.12.2007

U.D i Ombudspersonit: Qeveria e Kosovës duhet t’i intensifikojë përpjekjet për përmirësimin e pozitës së personave me aftësi të kufizuara

„ Moskrijimi i çasjes në infrastrukturë rrugore, mungesa e sistemit të veçantë arsimor dhe diskriminimi në punësim i dyfishojnë vështirësitë për jetesë të personave me aftësi të kufizuara në Kosovë“ tha Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit z. Hilmi Jashari gjatë vizitës që i bëri galerisë së nxënësve me nevoja të veçanta të shkollës speciale „Përparimi“ në Prishtinë me rastin 3 dhjetorit, Ditës ndërkombëtare për personat me aftësi të kufizuara.

Në galerinë e hapur për nder të kësaj dite, fëmijët me nevoja të veçanta kishin paraqitur vizionin e tyre për një shoqëri të barabartë, pjesë e së cilës dëshirojne të jenë. Mirëpo gjatë takimit me Ushtruesin e detyrës së Ombudspersonit, ata nuk hezituan që edhe gojarisht t’i paraqesin kërkesat e tyre.
Drejtoresha e shkollës speciale „Përparimi“ në Prishtinë znj Igballe Asllani, e njoftoi Ushtruesin e detyrës së Ombudspersonit se një nga vështirësitë në të cilat hasin është punësimi i personave me aftësi të kufizuara, për shkak të siq tha ajo, mos vetëdijësimit të punëdhënësve për rëndësinë e inkuadrimit të personave me aftësi të veçanta në shoqëri dhe për trajtim të barabartë.
„Është e domosdoshme që kjo kategori e personave, që parashihet se përbëjnë dhjetë përqind të popullatës të Kosovës, të inkuadrohen në të gjitha strukturat e shoqërisë Kosovare duke iu ofruar mundësi të barabarta për zhvillim“ tha z. Jashari i cili bëri thirrje për një angazhim më të madh të Qeverisë së Kosovës dhe shoqërisë kosovare në përgjithësi për avancimin e pozitës së personave me aftësi të kufizuara në Kosovë.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.