REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

11.12.2012

U shënua 10 dhjetori, Dita Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut

10 dhjetor 2012 - Institucioni i Avokatit të Popullit, në bashkëpunim dhe përkrahje nga Zyra e Komisionarit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut dhe Misioni i OSBE-së në Kosovë ka shënuar 10 dhjetorin, Ditën Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut me organizimin e tryezës me temën “ Pjesëmarrja dhe përfshirja nuk janë privilegj, por e drejtë”.
Përfaqësues të grupeve më të cenuara në shoqëri kanë paraqitur sot sfidat e vështirësitë që kanë, nën moton: Zëri im, e drejta ime - Fjala ime vlenë! Përfaqësues të kategorive më të ekspozuara diskriminimit dhe pabarazisë rikonfirmuan zëshëm se pjesëmarrja në jetën publike dhe në vendimmarrje është e drejtë, dhe jo privilegj, si dhe faktin se të drejtat e njeriut nuk i takojnë një dite, por ato duhet të respektohen, mbrohen e promovohen për çdo ditë.
Tema që ka shënuar 10 dhjetorin e këtij viti i është referuar neneve nga Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut për të drejtën e tubimit dhe asocimit, të drejtën për pjesëmarrje në zgjedhje, në jetë publike dhe institucione vendimmarrëse, si dhe të drejtën e shprehjes së opinionit.
Përmbushja e të drejtës për të marrë pjesë në jetën publike është thelbësore për funksionimin e një shoqërie demokratike dhe një sistemi efektiv për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Përfshirja e të gjithëve në proceset vendim-marrëse është një parakusht thelbësor për arritjen e të dyjave.
*Kombet e Bashkuara, përkatësisht Zyra e Komisionarit të Lartë për të Drejtat e Njeriut, çdo vit, me 10 dhjetor, shënon ditën e Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut, e miratuar në vitin 1948, me të njëjtën datë. Kjo ditë shënohet nëpër shtete të ndryshme anë e kënd botës, përfshirë dhe Kosovën.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.