REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

27.11.2012

U mbajt tryeza “Biznesi dhe të drejtat e njeriut”

21 nëntor 2012 -Në vazhdën e aktiviteteteve në javën që kanë shënuar 12-vjetorin e themelimit të Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP) është organizuar tryeza e rrumbullakët “Biznesi dhe të drejtat e njeriut”.Tryeza ka ofruar mundësinë e një bashkëbisedimi mes Avokatit të Popullit, përfaqësuesve të Odës Ekonomike të Kosovës (OEK), Shoqatës së Konsumatorëve, Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK), përfaqësuesve të Ministrisë së Financave (MF) dhe Ministrisë për Punë e Mirëqenie Sociale (MPMS), të kompanive private, të UNDP-së etj., lidhur me veprimtaritë biznesore dhe të drejtat e njeriut në Kosovë. Diskutimet konstruktive dhe në frymën e temës, e cila trajtohej kanë nxjerrë në pah mangësi e fërkime ligjore, shkelje të të drejtave të njeriut nga bizneset, por gjithashtu janë theksuar edhe elemente pozitive në drejtim të respektimit të normave dhe standardeve në këtë aspekt. Vështrimi i kësaj çështjeje nga pozicione të ndryshme ka hapur mundësinë e konceptimeve dhe këndvështrimeve të ndryshme.
Nga kjo tryezë dolën një numër rekomandimesh, të cilat do të plotësohen më tutje, para se të marrin trajtën përfundimtare dhe të përcillen përmes Raportit të IAP-së.
Rekomandimet nga tryeza:
• Fushatë sensibilizuese për të drejtat e njeriut në relacion me bizneset,
• Aktivizimi i dialogut mes partnerëve ekonomiko-social,
• Marrja e përgjegjësive për zhvillimin ekonomiko – social,
• Gjetja e zgjidhjeve të përshtatshme për zbatimin e Marrëveshjes kolektive,
• Mbështetja e të drejtave, interesave dhe dinjitetit të konsumatorit,
• Roli vendimtar i institucioneve të vendit për përcaktimin e një mjedisi të përshtatshëm për zhvillimin e biznesit dhe njëkohësisht respektimin e të drejtave të njeriut,
• Zbatimi i ligjeve dhe aktiviteteve të tjera normative me fokus në pjesët që lidhen me të drejtat e gjinisë femërore dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.