REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

11.10.2010

U mbajt Konferenca e 10 Ndërkombëtare e NHRIs në Edinburgë me temë “Biznesi dhe të drejtat e njeriut”

Ombudspersoni i Kosovës z. Sami Kurteshi ka marrë pjesë në Konferencën e 10 Ndërkombëtare të Institucioneve Kombëtare (NHRIs) për të Drejtat e Njeriut, e cila u mbajt nga 08-10 tetor në Edinburg, Skoci.
Temë e përgjithshme në këtë konferencë ishte, "Biznesi dhe të Drejtave të Njeriut: Roli i Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut".
Konferenca u organizua nga Komisioni Skocez i të Drejtave të Njeriut (SHRC), në bashkë-organizim me Zyrën e Komisionarit të Lartë për të Drejtat e Njeriut të Kombeve të Bashkuara (OHCHR), si dhe Komitetit Koordinues Ndërkombëtar të Komitetit të Lartë Kombëtar të Institucioneve Kombëtare për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut (ICC).
Pjesëmarrës nga mbi 80 vende që përfaqësojnë NHRIs, ekspertë ndërkombëtarë dhe rajonalë, zyrtarët e Kombeve të Bashkuara, përfaqësues të qeverisë, shoqërisë civile dhe organizatat e biznesit morën pjesë në konferencë. Anëtarët e NHRIs ndanë përvojat në lidhje me prioritetet dhe strategjitë për të përmirësuar zbatimin e normave të së drejtave të njeriut në kontekstin e sektorit të korporatave dhe diskutuan strategjitë për forcimin e bashkëpunimit ndërmjet anëtarëve të NHRIs.
Gjatë konferencës tema kryesore e diskutimeve të pjesëmarrësve ishte sigurimi i mbrojtjes shtetërore për individë dhe komunitete kundër abuzimit nga korporata, puna efektive me sektorin e biznesit për të parandaluar abuzimet, lehtësimi i qasjes në drejtësi për viktimat, mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm, si dhe të trafikimi i qenieve njerëzore.
Kjo Konferencë u mbyll me miratimin e "Deklaratës Edinburg", e cila pasqyron përfundimet kryesore të konferencës, dhe thekson çështjet kryesore dhe prioritetet për ICC dhe anëtarët e saj në lëmin e të drejtave të njeriut dhe të biznesit.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.